Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
ABaCus motiverer elever i matematik

ABaCus motiverer elever i matematik

ABaCus er en enkel og intuitiv træningsplatform til matematik, baseret på adaptivitet på en måde, der harmonerer med den danske undervisningsmodel. Programmet frigiver tid til læreren, og den individuelle tilgang motiverer eleverne.

Variation, differentiering og motivation er nogle af de ord, Ivan Tønner Jørgensen sætter på det adaptive træningsprogram til matematik, som han har brugt i tre år.

Ivan Tønner Jørgensen underviser i matematik på KBH Syd.

“Alle har jo matematik, og rigtig mange har svært ved det, og så skal man jo finde andre veje ind til eleverne. Jeg bruger ABaCus. Eleverne kan træne i deres eget tempo og teste deres kompetencer. Jeg vil nødigt undvære det. Det er en meget nem adgang til rigtig mange opgaver, som bliver rettet med det samme”, siger han.

En af de features, Ivan Tønner Jørgensen er særlig glad for, er, at han kan se hvilke opgaver, klassen som helhed har flest fejl i.

“Hvis en stor procentdel har fejl i samme opgave, kan jeg straks gå til tavlen og arbejde indgående med den type opgave”, fortæller han og peger på, at man som lærer kan gå ind og evaluere elevernes resultater både på klasseplan og på individuelt plan. 

“Uden jeg skal gøre noget, får jeg er et billede af svagheder og styrker i klassen generelt og hos den enkelte elev. Jeg skal ikke sidde i timevis og rette opgaver og forsøge at danne et overblik. Det hele bliver serveret.”

 

Personalisering

Nyere forskning viser, at adaptive læremidler kan bidrage indirekte til læringsudbyttet, fordi personaliseringen kan øge elevers og studerendes motivation (Higgins et al., 2008; Jones et al., 2013). 

Ivan Tønner Jørgensen mener også, at det adaptive er en kæmpe styrke, fordi det tilpasser opgaverne til elevernes niveau, som langsomt bliver udfordret med sværere opgaver, når eleven svarer rigtigt og omvendt, hvis eleven svarer forkert. 

“Det er normalt svært at motivere elever i matematik. Mange har egentlig bare brug for en succesoplevelse, en fornemmelse for at de kan noget. De oplever mange nederlag i matematik, fordi de har svært at overskue faget. Her kan eleven sidde på sit eget niveau og blive presset tilstrækkeligt i sit eget tempo, og inden for sin egen komfortzone. Det virker meget motiverende på eleverne”, siger Ivan og fortæller, at det er svært at finde noget, som alle eleverne kan forstå, og hvor alle kan være med.

”Både de stærke og de svage eleverne får noget ud af ABaCus. Det er nemt at gå til og sjovt, at man får feedback med det samme – og så behøver man ikke kalde på læreren igen og igen, da de små hints med forklaringer fungerer rigtig godt.”

 

Et tiltrængt afbræk

ABaCus fungerer som en form for brain break i Ivan Tønner Jørgensens timer. For det første får eleverne repeteret, det emne de lige har været igennem, og når de efter to lektioner er trætte, og der ikke er mere at hive ud af dem, så er ABaCus nærmest som et opkvikkende spil til tredje lektion.

“Det spilprægede får dem til at gøre sig umage, for de vil gerne have så høj en score som muligt. Også det motiverer dem”. 

 

Nordisk tilpasset adaptivitet

Platformen har et bredere syn på, hvad træning er og kan. ABaCus indeholder fx peer learning og andre gruppeaktiviteter – og lader læreren spille en central rolle i planlægning og styring af undervisningen, hvor de mere ’amerikanske’ platforme i højere grad overlader det hele til systemintelligensen.

ABaCus passer fint ind i en dansk skolesammenhæng, mener Ivan Tønner Jørgensen, der ikke har problemer med, at det er en algoritme, der ligger bag.

“ABaCus er et meget intuitivt program, hvor jeg hurtigt og let kan dele opgaver ud til eleverne. Jeg kan tilpasse programmet ind i min undervisningsplan, da jeg nemt kan vælge de opgaver, der passer til elevernes behov og niveau og den tid og de deadlines, som jeg har”, siger han og tilføjer:

“Det er jo præcis de samme opgaver, som eleverne ellers ville blive præsenteret for. Til en lektion på 45 minutter sætter jeg som regel tiden til 25, så eleverne har tid til at sætte systemet på pause og sidde med papir og blyant, præcis som de ville gøre i en almindelig time eller i en eksamenssituation.” 

ABaCus dækker alle emner på A-, B- og C-niveau efter 2017-reformen. Med ABaCus får du adgang til over 250.000 unikke opgaver, der er dannet ud fra knap 10.000 forskellige skabeloner.

 

ABaCus overgik i maj 2021 til Systime, og i den forbindelse er selskabets to stiftere, Morten Jønsson og Thomas Meesenburg blevet ansat i it-afdelingen, så de fortsat kan arbejde med at integrere og videreudvikle ABaCus-platformen med tætte bånd til de faglige redaktioner.

I foråret 2022 forventer vi at relancere produktet som et elevrettet adaptivt træningsværktøj målrettet gymnasiet – ikke kun til matematik, men også til en række andre gymnasiefag.

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 02 Sep 2021