Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Almen sprogforståelse i ABaCus

Almen sprogforståelse i ABaCus

I løbet af efteråret bliver Systimes screeninger til almen sprogforståelse flyttet og relanceret på den nye platform ABaCus under et nyt navn: Almen studieforberedelse: en verden af sprog – træning, test og evaluering.

Niels Randbo Back, projektleder for sprogfagene, er ansvarlig for relanceringen og sætter her lidt ord på, hvad han forventer, der kommer til at ske.

 

Hvordan bliver det nye materiale anderledes end screeningsmaterialet?
Med den nye platform vil lærerne få større mulighed for selv at bygge de evalueringer, tests og quizzer, som passer til netop deres undervisning baseret på en stor opgavebank. Det betyder også, at materialet ikke længere blot er en screening, men et undervisningsmateriale.

 

Hvilke tanker har I gjort jer i forbindelse med relanceringen?
Tanken er, at det efter relanceringen kan bruges, som supplement til lærebogen, der undervises efter, og som evaluerings­- og testværktøj før, under og efter forløbet i almen sprogforståelse. Derudover vil mate­rialet have et større fokus på de mere kreative opga­ver, som læreplanen har fået tilføjet.

 

Mange elever synes jo AP er et vanskeligt fag – hvordan kan det nye materiale hjælpe dem?
Udover evalueringer, tests og quizzer vil platformen åbne op for et træningsrum, hvor eleverne selv har mulighed for at øve sig i de forskellige elementer fra AP­undervisningen og på den måde dygtiggøre sig i netop de områder, som de har svært ved. Hurtigt og nemt kan de komme i dybden med et vanskeligt emne og derved komme til at mestre det. Dette trænings­rum kan læreren også aktivt inddrage i de enkelte lek tioner og derved gøre undervisningen mere dynamisk og varieret.

Skrevet af: Trine Østergaard
Udgivet: 26. april 2022