Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
iBiblioteket giver nem adgang til masser af inspiration og materiale

iBiblioteket giver nem adgang til masser af inspiration og materiale

Bodil-Marie Gade er lektor på Horsens Statsskole. Hun underviser i dansk, fransk og retorik. Her fortæller hun om sine oplevelser med iBiblioteket.

Siden skolestart 2017 har Horsens Statsskole haft fuld adgang til Systimes iBibliotek®, og ifølge Bodil-Marie Gade har det betydet en del for såvel hendes undervisning som hendes forberedelse.

“Jeg bruger jo ikke iBøger® hele tiden, og jeg har naturligvis også brug for at hente andre materialer end i iBiblioteket, men ikke desto mindre oplever jeg i forbindelse med min forberedelse, at det er en lettelse, at jeg har så nem adgang til ikke kun en enkelt lærebog til mine fag, men adskillige. Jeg underviser i tre fag: dansk, fransk og retorik – tre fag, der størrelsesmæssigt er meget forskellige. Det betyder selvfølgelig også, at omfanget af undervisningsmateriale til de tre fag i iBiblioteket er ret forskelligt”, siger hun og beskriver, hvordan hun forbereder sig med iBiblioteket.


Bodil-Marie Gade.

“Når jeg forbereder mig til min danskundervisning, henter jeg ofte inspiration og materiale fra flere forskellige udgivelser, og jeg ser det som en stor fordel, at jeg selv kan udvælge lige netop det materiale, jeg synes, fungerer bedst til et bestemt forløb eller til en konkret time. Også i fransk har jeg haft glæde af den fleksibilitet, der ligger i at kunne udnytte flere lærebøgers potentiale frem for kun at følge ét lærebogssystem. På mit begynderhold i fransk er det stadig sådan, at vi følger et bestemt begyndersystem her i begyndelsen, men jeg har nu nem adgang til supplerende øvelser – både fra denne udgivelse og andre – der kan skabe variation i undervisningen. På den måde oplever jeg, at det har været nemmere at udfordre eleverne på de forskellige niveauer, de hurtigt viser sig at være på. For mit tredje fag retoriks vedkommende er situationen lidt en anden. Her gør fagets størrelse, at der kun findes en grundbog i iBiblioteket, men alligevel giver adgangen til de mange udgivelser i dansk mig mulighed for også her at supplere med andre tekster, øvelser, opgaver end lige dem, der optræder i grundbogen til retorik.

Ud over den nemme adgang til masser af inspiration og materiale til min undervisning i form af de mange forskellige iBøger er jeg også i forbindelse med min forberedelse glad for det materiale, jeg har fået adgang til i ajourPlus. Her henter jeg jævnligt idéer, færdige opgaver og færdige undervisningsforløb, hvilket naturligvis også letter den daglige forberedelse.”


Bodil-Marie Gade oplever, at eleverne godt kan lide iBøgernes interaktive opgaver, quizzer og tests.

At give lektier for i iBøger

Når Bodil-Marie giver lektier for i iBøgerne, har hun gjort det til en vane at udnytte den mulighed, der er for at linke direkte til lige præcis det afsnit, som hun gerne vil have eleverne til at læse.

“Det øger nemlig chancen for, at alle har forstået, hvad lektien er, og har læst det samme. Mange iBøger udnytter i stigende grad muligheden for at koble videomateriale på, og det kan også være med til at skabe variation i forhold til elevernes lektielæsning, at de også kan have andet end tekstlæsning for som lektie derhjemme”, forklarer hun.

Undervisning med iBøger

Bodil-Marie mener, at iBøger har nogle ret oplagte fordele, som det gælder om at udnytte. Som afslutning på forløb eller emner bruger hun meget ofte de interaktive opgaver, quizzer og tests, som er integrerede elementer i meget iBogsmateriale.

“Jeg oplever, at eleverne godt kan lide disse små konkrete opgaver, som tester, om de har forstået stoffet, og som med det samme giver dem feedback på deres svar. Også den variation, der kan være i en iBog, fordi tekstsiden hele tiden kan suppleres med lyd, video og interaktive opgaver, oplever jeg som en styrke i den daglige undervisning. Endelig oplever jeg, at en del elever er rigtig glade for iBøgernes notefunktion – at kunne have deres noter stående samme sted som det undervisningsmateriale, noterne knytter sig til”, siger hun.

  
I det daglige skolearbejde er eleverne glade for og gode til at søge oplysninger i iBiblioteket på tværs af alle iBøger. Bodil-Marie Gade bruger iBiblioteket i sin undervisning. Her i en retoriktime.

Elevernes brug af iBiblioteket

Mange af de fordele, som Bodil-Marie oplever med iBiblioteket, deler hun med sine elever. De fortæller, at de har glæde af notefunktionen (som også hjælper dem til bedre at huske det, de læser hjemme som lektie), af interaktiviteterne, af de søgemuligheder der er i en iBog m.m.

“I det daglige skolearbejde er eleverne glade for og gode til at søge oplysninger i iBiblioteket på tværs af alle iBøgerne. Men der, hvor jeg nok har oplevet størst begejstring har været i forbindelse med deres større skriftlige opgave. Det har vist sig at være en klar fordel, at eleverne i vejledningsprocessen har haft så nem adgang til mange forskellige bøger til det eller de fag, de nu har valgt at skrive i”, påpeger hun.


Bodil-Marie Gades elever er glade for iBøgernes notefunktion.

iBøgerne skaber også udfordringer

Bodil-Marie Gade er overvejende positiv over for de mange muligheder, iBøger giver. Men det betyder ikke, at hun ikke også kan se udfordringer ved at bruge iBøger meget. Og den største udfordring er ifølge hende, at iBøger i højere grad end papirbøger kræver, at eleverne har deres computere åbne.

“Og åbne computere ER en klasseledelsesmæssig udfordring, vi som lærere hele tiden må forholde os til. Computere øger muligheden for at ”zappe” væk fra den undervisning, der foregår, og de skaber nemt afstand mellem elever og undervisere, fordi det er vanskeligt at få øjenkontakt med elever, der hele tiden har øjnene klistret til deres skærme. Jeg forsøger at imødegå disse udfordringer ved at styre elevernes computerbrug ganske stramt. Mit udgangspunkt i alle timer er, at computeren er lukket, med mindre jeg har sagt noget andet. Det betyder helt konkret, at jeg har mange små sekvenser, der så afløses af noteskrivningssekvenser, og det betyder også, at jeg prøver at træne eleverne i at kunne huske det, de har læst hjemme. Når vi gennemgår dagens lektie beder jeg ofte om, at det foregår med lukket computer, og så må de forsøge at huske så meget af det læste som muligt og så tage noter efterfølgende”, slutter Bodil-Marie Gade.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 26. februar 2018