Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Velkommen til vores nye hjemmeside. Dine iBøger finder du stadig på konto.systime.dk
Systime
Tilbage til oversigt
Compass er en ny grundbog til engelsk – all inclusive

Compass er en ny grundbog til engelsk – all inclusive

Mange lærere har travlt. De flyver rundt for at nå det hele i en hektisk skoledag, der de seneste år har budt på flere hold og mindre forberedelsestid. Reformen i 2017 satte desuden nye kompetencer og områder på dagsordenen for engelsk. Digitale kompetencer, karrierekompetencer, lingua franca og funktionel grammatik for blot at nævne nogle af de de områder, der også skal inddrages i undervisningen.

Fire garvede forfattere og undervisere satte sig derfor for at skrive en grundbog, der kunne nå hele vejen rundt om læreplanens krav og give læreren et materiale med alt, hvad de skal bruge lige ved hånden.

“Det er ikke nogen hemmelighed, at mange engelsklærere de seneste år er blevet mere pressede tidsmæssigt. Vi kunne se et stort behov for en grundbog, der samler alt i ét med gode, vedkommende tekster og et bredt katalog af kreative og varierede opgaver, der skaber mulighed for afvekslende undervisning fra modul til modul.”

Sådan siger de fire forfattere og undervisere, Nanna Flindt Kreiner, Dorthe Hjort Jensen, Bo Høpfner Clausen og Jesper Kaalund.

 

Opgaverne er et kapitel for sig

Noget af det, der kan være svært at afsætte tid til for en overbelastet engelsklærer, er at skulle forberede nye spændende opgaver til hvert modul. Og derfor er en af de helt store styrker ved Compass det store udvalg af nytænkende, spændende opgaver.

“Vi har udviklet et bredt katalog af kreative og forskelligartede opgaver til en sjov og varieret undervisning. Eleverne vil kunne mærke, at tekstarbejdet ikke nødvendigvis skal foregå på samme måde hver gang”, fortæller Dorthe Hjort Jensen og peger på, at der er tænkt aktivering ind i opgaverne, ligesom det store udvalg gør det nemt at differentiere. Endvidere har forfatterne haft fokus på at motivere eleverne ved at få dem op af stolene og væk fra skærmene.

“På tværs af kapitlerne har vi arbejdet med et punkt, vi kalder “Get up”. Det handler om at at komme op af stolene og få lidt bevægelse ind i undervisningen på en kreativ måde – ud fra den tankegang at det godt må være sjovt at lære noget”, fortæller Jesper Kaalund.

 

Vedkommende emner med lang levetid

Eleverne er i høj grad tænkt ind i emnevalget, ligesom der er tilstræbt en faglig progression fra første til sidste kapitel. Som titlen antyder peger Compass på emner, der kredser om det at finde vej ind i faget. Med udgangspunkt i eleven handler første kapitel Who am I? om identitet. De følgende kapitler Going Places, Down and Out og Color Lines sætter fokus på at rejse, på fattigdom og på strukturel racisme i USA.

“Vi starter i eleven selv, og så breder vi os længere ud i verden, hvor eleverne bliver udfordret i mødet med andre kulturer, miljøer, folkeslag”, forklarer Nanna Flindt Kreiner, og Bo Høpfner Clausen supplerer:

“Compass favner det meste af faget og de fleste hjørner af den engelsktalende verden med fokus på emner som køn, race, identitet, rejser og fattigdom. Det er aktuelle emner nu og om 10 år, og teksterne er en blanding af både nye og historiske tekster af forfattere af forskellige køn.”

 

Sæt hak ved de nye kompetencer

Ifølge de fire forfattere går mange lærere som katten om den varme grød, når det kommer til de nye kompetencer som karrierekompetencer, digitale kompetencer, innovative kompetencer og så videre.

“Mange undervisere synes, det er svært at få integreret kompetencerne i den daglig undervisning. Vi har et bud på, hvordan man naturligt kan arbejde med de forskellige kompetencer i forhold til tekstlæsningen”, siger Jesper Kaalund.

De innovative kompetencer kommer for eksempel i spil i opgaverne, ligesom eleverne også løbende kommer til at arbejde med digital dannelse informationssøgning og kildekritik. Karrierekompetencer indgår i kapitlet Who am I?, hvor eleverne bliver sat til at reflektere over sig selv og deres eget uddannelsesvalg.

Mens nye områder, som for eksempel funktionel grammatik og stilistik, er koblet til tekstlæsningen.

Og således er vi ved at være nået hele vejen rundt om Compass, der udkommer til skolestart 2021.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 08 Jun 2021