Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Compass er lige på trapperne

Compass er lige på trapperne

Compass er en grundbog til engelsk i de første to år af ungdomsuddannelserne. 

Et kompas kan bruges til at finde vej og angive en retning, og vi har valgt Compass som titel, fordi vi håber, bogen kan bruges til at finde vej ind i engelskfagets mange områder, emner og kompetencer.

Compass er inddelt i fire kapitler:

  1. Who Am I? om identitetsdannelse og de faktorer, der skaber vores personlighed. Dette kapitel kan læses sammen med samfundsfag og sociologi.

  2. Going Places handler om det at rejse og om kulturmøder. Teksterne i kapitlet tager eleven med til forskelligartede steder og til forskellige kulturer.

  3. Color Lines handler om de usynlige linjer, der opdeler nutidens USA. Hvor ser vi disse color lines? Hvad betyder de for menneskers liv? Og hvordan er det at leve i et USA, der endnu ikke har frigjort sig fra fortidens spøgelser?

  4. Down and Out beskæftiger sig med hjemløshed og hvordan det er at være udenfor. Teksterne i kapitlet dækker en tidsperiode på næsten 100 år og kommer fra vidt forskellige egne af den engelsktalende verden.

Kapitlernes rækkefølge angiver noget om teksternes relative sværhedsgrad, og det er tanken, at de kan læses i perioden efter grundforløbet og frem til afslutningen på 2. år.

 

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

(Forfatterne)

Dorthe Hjort Jensen
Nanna Flindt Kreiner
Jesper Kaalund 
Bo Høpfner Clausen

 

Skrevet af: Trine Østergaard
Udgivet: 07 Oct 2021