Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Velkommen til vores nye hjemmeside. Dine iBøger finder du stadig på konto.systime.dk
Systime
Tilbage til oversigt
Danmark er ikke en isoleret ø

Danmark er ikke en isoleret ø

”Med vores grundbog
Danmark i Europa
har vi især fokuseret på to ting: formidling og problemorientering”, siger de to erfarne historielærere, Jakob Buhl Jensen og Rasmus Kjærgaard Petersen, fra henholdsvis Maribo og Himmelev Gymnasium.  

“Først og fremmest har det været væsentligt for os at skrive en bog til eleverne”, indleder Rasmus Kjærgaard Petersen og fortsætter: “En bog, som eleverne kan læse derhjemme og forstå. Vi har anvendt en enkel skrivestil og forsøgt at gøre stoffet mere relevant og lettere tilgængeligt ift. layout og illustrationer.”

Ud over det rent formidlingsmæssige adskiller Danmark i Europa. Grundbog til Danmarkshistorien sig også ved dens problemorienterede tilgang til stoffet.

”Bogen er bygget op om fire overordnede problemstillinger: den udenrigspolitiske, socioøkonomiske, politiske og kulturelle udvikling i Danmark fra oldtiden til i dag”, forklarer Jakob Buhl Jensen. 

”Hvert kapitel indledes med en række periodespecifikke problemstillinger, som er styrende for kapitlet og har til formål at målrette elevens læsning, give indsigt, vise sammenhænge og skabe overblik i forhold til de fire overordnede problemstillinger.” 

Rasmus Kjærgaard Petersen supplerer: ”Problemstillingerne hjælper også den tidspressede elev til eksamen og lægger op til flere diskussioner af historien. Vi vil gerne uddanne eleverne til refleksion og kritisk sans”.

 

”Vi vil gerne diskutere mere i historie.”

 

Det har ligget forfatterne på sinde at skrive en bog, der viser sammenhæng og forbindelse med resten af Europa, heraf bogens titel: Danmark i Europa. Grundbog til Danmarkshistorien.

“Danmark er jo ikke en isoleret ø, men er tæt forbundet til andre lande, især de andre lande i Europa”, siger Jakob Buhl Jensen, der er forfatter til flere historiebøger til undervisningsbrug i gymnasiet. 

“Sidst, men ikke mindst vil vi gerne lære eleverne at være kritiske i forhold til, hvordan historien formidles i dag, fx som den kommer til udtryk i diverse vikingefilm. Hvad er det for et behov, der ligger til grund for at genskabe historien på nutidens præmisser?”, siger Rasmus Kjærgaard Petersen, som har været indstillet til Politikens undervisningspris adskillige gange.

”Vi håber, at vi med bogen vil få elevernes øjne op for, hvor fantastisk historiefaget er”, afslutter de to forfattere og slår fast: ”for historie er et fantastisk fag!”

Vi har med gode resultater afprøvet dele af stoffet på vores egne elever, der især har været glade for den tilgængelige skrivestil og for problemorienteringen.

Jakob Buhl Jensen og Rasmus Kjærgaard Petersen

 

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 04 Jun 2021