Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Velkommen til vores nye hjemmeside. Dine iBøger finder du stadig på konto.systime.dk
Systime
Tilbage til oversigt
Dansk i tiden: En elevaktiverende grundbog (Interview)

Dansk i tiden: En elevaktiverende grundbog (Interview)

Da de tre forfattere, Jan Aasbjerg Petersen, Mimi Olsen og Cecilie Ruby Tolstrup, gik sammen om at skrive et nyt grundbogssystem til dansk, gjorde de det ud fra det mantra, at eleverne skal kunne anvende danskfagets begrebsapparat på tværs af forløb. Vi har talt med forfatterne om, hvorfor Dansk i tiden har manglet på markedet.

 Af Ida Weis Jacobsen

 

Medforfatter Jan Aasbjerg Petersen ved med det samme, hvad han allerhelst vil fremhæve ved Dansk i tiden: 

”Det her grundbogssystem er unikt, fordi det er så stærkt på anvendelsen af begreber,” siger han.

”Begrebsdelen går på tværs af de tre perspektiver, litteratur, sprog og medier, der er inde over alle forløb. Hvert begreb skal eleverne arbejde konkret med, hvilket forhåbentlig vil styrke deres forståelse af begreberne i praksis. Det er ikke nok bare at kunne dem udenad, de skal også kunne bruge dem rigtigt.”

 Første del af Dansk i tiden er dedikeret til at give dine elever klare begrebsdefinitioner, mens de i bogens anden del skal tage begreberne i brug i ni forløb, der beskæftiger sig med alt fra storytelling til klimaforandringer til kolonier. iBogen, der følger med grundbogen, indeholder en antologi med litterære og nonfiktive tekster samt andet visuelt materiale.

 Jan Aasbjerg Petersens medforfatter Mimi Olsen bakker ham op:

 ”Det er kombinationen af begrebsapparatet og temaforløbene, der er unik for markedet.
Og så er træningsopgaverne helt utrolig varierede.

Eleverne bliver opfordret til at være meget aktive og produktive.
De skal både skrive noveller, taler, lave minidokumentarer og podcasts.”

 

Danner eleverne fagligt og personligt
Dansk i tidens forløb går først og fremmest ud på at klæde eleverne på til en mere medialiseret virkelighed i Danmark, men også at danne dem. Dannelsesbegrebet er jo som bekendt meget flydende, men bogens medforfatter Cecilie Ruby Tolstrup beskriver det sådan her:

 

”Ved at arbejde med Dansk i tiden får dine elever en klassisk dannelse, hvilket betyder kendskab til litteratur og sprog; de lærer at spejle sig i værkerne og flytter sig personligt ved at dykke ned i dem. Så Dansk i tiden byder både på faglig og personlig dannelse. Bogens forløb bærer stort præg af litteraturglæde, og så har vi gjort meget ud af, at den ikke skulle virke slavisk, men spændende at arbejde med,” siger Cecilie Ruby Tolstrup, der ikke kan udpege, hvilket af de ni forløb der er hendes yndlings.

 ”De er alle sammen så gode!” som hun siger.

 Mimi Olsen vælger at fremhæve forløbet om naturopfattelser gennem historien.

 ”Forløbet spænder bredt og inkluderer naturportrætteringen i gamle, danske guldaldermalerier til drengebøger som Tarzan til realityshowet Alene i vildmarken. Opfattelsen af natur har ændret sig fra, at vi tænker på den som besjælet, til at vi ser på den som noget, vi skal udnytte. Forløbet kommer også ind på klimakrisen og Gretha Thunberg samt fortællingen om Robinson Crusoe, der nu er baggrunden for et hav af realityserier. Jeg ville selv have lyst til at arbejde med det, hvis jeg var elev.”

 Jan Aasbjerg Petersen er særligt glad for forløbet om nyhedsformidling:

 ”Det indeholder både det receptive og produktive, som er en del af den nye læreplan, og så har det nogle nye perspektiver på et klassisk nyhedsformidlingsforløb med inddragelse af fake news og lidt historisk om nyhedsformidlingens udvikling.”

 

Med kærlighed til litteratur, sprog og medieværker

Hvordan håber I, Dansk i tiden vil blive modtaget? 

”Vi har forsøgt at skrive Dansk i tiden i et enkelt og letforståeligt sprog, alle kan tale i. Derudover har vi gjort meget ud af at skære alt overflødigt fedt væk, så kun det mest centrale, essentielle står tilbage. Det gælder både for bogens første- og anden del. Og det håber jeg, lærere og elever kan mærke,” siger Jan Aasbjerg Petersen og fortsætter:

 

”Mest af alt håber jeg jo, at lærere og elever bare tænker:
’Yes! Her er en supergod danskbog med gode begreber, forløb og modeller.”

 

Cecilie Ruby Tolstrup stemmer i:

”Jeg håber, bogen bliver modtaget i den ånd, den er skrevet i, hvilket betyder med en stor kærlighed til litteratur, sprog og medieværker. Jeg håber, elever og lærere vil sætte pris på den nytænkende formidling, jeg mener, bogen er skrevet med. Det er kærlighed til danskfaget i en bog, og det håber jeg, de oplever.”

Skrevet af: Aysun Eva Ardik
Udgivet: 01 Jun 2021