Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Det skal være sjovt at lære det svære

Det skal være sjovt at lære det svære

Bogen Kreativ psykologi er en digital udgivelse fyldt med kreative, legende og elevaktiverende øvelser til brug i psykologiundervisningen. 

Øvelserne i Kreativ psykologi er tematisk tilpasset grundbogen Psykologiens veje, men kan sagtens anvendes i arbejdet med andre psykologifaglige grundbøger.  

Øvelserne er henvendt direkte til eleverne og er ledsaget af en lærerintroduktion med fokus på det tænkte faglige udbytte og formålet med øvelsen. 

”Man kan sætte eleverne direkte i gang med de kreative øvelser, som også rummer fem perspektiver til efterbehandling: Selvrefleksion, innovation, karrierelæring, metode og aktuelt stof/cases”, fortæller forfatterne Amina Lap og Karen Richter Hansen.

”Eleverne skal blandt andet snuse til snusekrus, spise chokolade, lytte til musik, besvare spørgsmål til brevkassen, lege rollelege, bevæge sig, udsættes for moralske dilemmaer og arbejde kreativt med både klassiske teorier og nye undersøgelser.”

Forfatterne har mange års erfaring som undervisere, og alle øvelserne er gennemprøvet af forskellige elever, studerende og kursister på hhv. stx, hf, hhx og VUC.

”Praksiserfaringen med øvelserne gør, at de er nemme at gå til, at de rammer målgruppen og opleves som lærerige, motiverende og sjove. Desuden tager øvelserne altid udgangspunkt i bestemt psykologisk teori eller viden, så det faglige udbytte opnås, mens eleverne leger sig til læring”, siger Karen Richter Hansen.

Øvelser fra Kreativ psykologi fordrer læring på alle taksonomiske niveauer. Eleverne trænes bl.a. i hukommelse, tænkning, udenadslære, refleksion, selvindsigt, eksamensforberedelse, mundtlighed og skriftlighed. Vidensformerne er både kvalifikationer, kompetencer og kreativitet.

Enkelte af øvelserne er lærerhenvendte og lige til at anvende i undervisningen. Disse er bygget op som madopskrifter, så underviseren hurtigt kan danne sig et overblik over forberedelsestid, materialer, typiske elevreaktioner og tidsmæssigt omfang af øvelsen. I disse øvelser er det også angivet, om øvelsen egner sig til feltarbejde.

”Formålet med Kreativ psykologi er at gøre det sjovere at lære det svære. Bogen giver underviseren og eleverne inspiration og konkrete, nemme øvelser til at arbejde mere kreativt, praktisk og afvekslende med psykologirelaterede emner, genstandsfelter og teorier. Øvelserne er med til at skabe et trygt og relationelt stærkt læringsrum med leg og kreativ udfoldelse”, slutter Amina Lap og Karen Richter Hansen.

 

Det er undervisning, som man vil være med i

Amina Lap og Karen Richter Hansen

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 05 Jul 2021