Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Diskutér aktuelle etiske problemstillinger i religionsundervisningen

Diskutér aktuelle etiske problemstillinger i religionsundervisningen

Etik i det senmoderne samfund er en ny temabog til religion, der introducerer en række etiske problemstillinger i det senmoderne samfund, fx CRISPR, klimaetik, organturisme, assisteret selvmord og etik i en tid med pandemi.

Hensigten med udgivelsen er at vise, hvordan eksempelvis stillingtagen til organdonation formes og udfordres af samfundsformer og etiske positioner. De varierede øvelser og aktuelle kildetekster lægger i høj grad op til elevernes aktive tilegnelse og refleksioner.

Etik i det senmoderne samfund gør det desuden nemmere at lægge op til karrierelæring fx i forbindelse med professionsetik indenfor bl.a. sygeplejen, politiet og socialrådgivning.

Etik i det senmoderne samfund udkommer som trykt bog og iBog® til foråret 2022. Der ligger allerede fire kapitler klar, som du kan afprøve i din undervisning. Se mere på etikidetsenmodernesamfund.systime.dk

Skrevet af: Niklas Tørring
Udgivet: 23 Sep 2021