Systime
Tilbage til oversigt
Elever udgiver deres SRP og SOP

Elever udgiver deres SRP og SOP

Kan andre end lærer og censor været interesseret i elevernes store skriftlige opgaver? Det mener forlaget Systime, som har inviteret en håndfuld 3. g’ere fra ATU, Akademiet for Talentfulde Unge, til workshop. Her lærer de at omskrive deres SRP eller SOP til en journalistisk artikel, som ender med at blive udgivet i en iBog. Den første workshoprække er netop løbet af stablen, og eleverne, de var begejstrede.

Snakken går livligt rundt om bordene, der er opstillet i mindre grupper og småflyder med laptops, coladåser og skåle med Matadormix. Der er nemlig besøg udefra – 14 tidligere gymnasieelever sidder plantet ved bordene, klar til at skulle lære at arbejde journalistisk med  deres studieretningsprojekt. 

De unge mennesker har meldt sig til to sammenhængende workshops, som Systime og Akademiet for Talentfulde Unge har udviklet. Her får de undervisning, sparring og støtte til at omforme en større skriftlig opgave, typisk deres SRP eller SOP, til en journalistisk formidlet artikel, som de efterfølgende får publiceret i en iBog.  

Projektleder for fremmedsprog på Systime, Niels Randbo Back, fortæller om Systimes bevæggrund for projektet:

“Det er Systimes bidrag til at give eleverne en stemme. Vi tager dem og deres projekter alvorligt og vil gerne have dem repræsenteret i vores udgivelseskatalog. Derudover er det en mulighed for at belønne en elevgruppe, som er villig til at gøre en ekstra indsats. Og så håber vi også, at eleverne får smag for formidling og forlagsarbejde og måske kan bruge det i deres videre uddannelses- og karriereforløb”.

Fra det akademiske til det brede publikum

Lytter du godt efter snakken om bordene, fornemmer du, at den overvejende er faglig og koncentreret om det oplæg, de unge netop har hørt fra Kasper Mikael Jacek. Han er journalist og introducerer løbende de unge for relevante journalistiske greb, inden de selv kaster sig ud i arbejdet med at vinkle og skære deres opgave til, så den ender med at kunne ramme et bredere publikum.

Silas Nørlem Rønsbro, der i dag læser på Aalborg Universitet, er vild med at være med. Ikke mindst er han rigtig glad for muligheden for at genbesøge sin SRP. 

“Det er en fed proces. Man kommer her med en idé om at få udgivet noget, og samtidig så er det en rigtig god øvelse, og man får en masse god sparring, får snakket lidt og, ja, nørdet lidt med et emne, der har optaget mig meget”, siger han.

Samme positive indstilling til projektet har Andrea Eberth Timmermann.

“Man synes jo, at ens emne er mega spændende, og så er det jo også dejligt, at flere får mulighed for at læse med, især 3. g’erne, som kan bruge vores artikler til at søge inspiration til opgaveemner”, siger hun og indrømmer, at det er en svær proces at omformulere den akademiske tekst til en fængende tekst. 

“Det er mega sjovt og lidt nervepirrende”, siger hun, og Silas Nørlem Rønsbro nikker: 

“Ja, jeg kan mærke, at min perfektionisme bliver aktiveret”, siger han og fremhæver det gode ved, at projektet er delt i to workshops, så der er tid til refleksion og opfølgning. 

Oliver Valdemar Kusk Thygesen er også en af de 14 unge skribenter. Han synes, han er kommet godt fra start.  

“Jeg er i gang med at skære de 20 siders tekst ned til de fire, fem sider, den må fylde, samtidig med at jeg prøver at skrive det sammen til noget meningsfuldt”, siger han og indrømmer, at det er svært, for som han siger, hvad er egentlig de vigtigste pointer? 

“Min artikel skal jo helst være relevant også om fem år”, siger han og erkender, at en af hans  bevæggrunde for at deltage i projektet også har været, at det vil være godt at få på CV’et.

“Men jeg er her selvfølgelig mest for at få en lærerig oplevelse”, smiler han.

ATU | Fokus 

ATU er et toårigt forløb for fagligt motiverede og talentfulde gymnasie- og HF-elever, som her får mulighed for at blive inspireret og fagligt udfordret.

“I løbet af de to år deltager de unge i forelæsninger inden for de forskellige fakulteter og i workshops ved private virksomheder. Her møder de nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder”, fortæller Rasmus Bach Frandsen, der er projektkoordinator ved ATU | Midt. Som et eksempel på det sidste peger han på projektet med Systime.

“Vi kalder den type projekt for ATU | fokus. Det er turboforløb, hvor vi ud over ATU’ere, også inviterer andre interesserede gymnasieelever med. En relativ stor bevilling fra Region Midt gjorde det nemlig muligt at åbne dørene for andre elevgrupper”, siger Rasmus Bach Frandsen.

Giv noget tilbage

De 14 unge er ved at være klædt godt på til at kunne fortsætte sidste del af deres journalistiske arbejde. Sidste punktum skal være sat 15. november, hvor der er deadline.

Når de 14 unge skribenters artikler er læst igennem af Niels Randbo Back og Rasmus Bach Frandsen, bliver de lagt i iBogen og stillet frit tilgængelige for gymnasielærere og -elever landet over. Tanken er, at der med tiden vil blive opbygget en stor vidensbank af gode opgaver. 

“Vi håber, at både elever og lærere kan blive inspireret til gode, relevante og spændende emner, som de selv kan bygge videre på især i forbindelse med de større opgaver”, forklarer Niels Randbo Back og afslører, at projektet slutter af med en ægte bogreception for de 14 forfatterspirer.   

Og nogle af gæsterne vil være nye talenter fra ATU, som forhåbentlig vil lade sig inspirere af de kommende artikler og måske selv få lyst til at omforme deres SRP til en journalistisk artikel. 

“Ud over den faglige udfordring er en åbenlys fordel ved at omskrive sin opgave til en journalistisk artikel også, at eleverne bliver skarpere på deres mundtlige forsvar, fordi de får skærpet opmærksomheden på de væsentligste pointer”, slutter Niels Randbo Back. 

Læs mere her eller besøg ATU | Midts hjemmeside 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch – Journalist
Udgivet: 08. november 2022