Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
En fagpakke til dansk er et katalog af inspiration, forløb og kreative øvelser

En fagpakke til dansk er et katalog af inspiration, forløb og kreative øvelser

En fagpakke giver adgang til et enormt udvalg af didaktiserede og bredt funderede digitale lærebøger fra Systime og Gyldendal. sysTIMES har talt med to lærere, for hvem fagpakken er blevet et centralt redskab i den daglige forberedelse og undervisning. Og ingen taler længere om digitalt eller ej ...

“En mangfoldighed af udgivelser i høj kvalitet, der efterhånden kan dække hele fagområdet ifølge læreplanen, og hvor du kan finde stof til ethvert forløb.”

Sådan beskriver Peter Kennebo, som underviser i dansk på Aarhus Katedralskole, i korte træk, fagpakken til dansk.

“I min forberedelse bruger jeg fagpakken til at finde primærtekster og baggrundsstof om det tema, emne eller periode, vi arbejder med. Der er efterhånden rigtig meget og rigtig meget godt stof. Jeg surfer rundt, ser også hvad der er kommet af nyt, bliver lidt klogere og får genopfrisket nogle ting. I den proces udvælger jeg baggrundsstof og primærtekster, jeg vil have med i mit forløb,” forklarer han. 

På Horsens HF og VUC underviser Janne Vigsø Børsting i dansk. Hun er ret begejstret for at bruge de digitale udgivelser i dansk i sin forberedelse og i sin undervisning. 

“Jeg synes, at fagpakkens brede og varierede udvalg af udgivelser er enestående. I min forberedelse er det fantastisk, at jeg kan tage en tur rundt og se, hvad der er, og hvordan de forskellige bøger præsenterer det pågældende emner. Jeg lader mig inspirere og sætter noget interessant sammen til et forløb”, forklarer hun og fortæller, at den metode harmonerer rigtig godt med den måde, hun arbejder på. 

“Jeg kan ikke nøjes med at køre efter én grundbog. Fagpakken giver mig mulighed for at boltre mig i alt muligt godt, og det smitter selvfølgelig af på elevernes brug af materialet,” siger hun og fortæller, at hun i timerne plejer at projicere  teksten op på et whiteboard, så alle kan se den. Det giver hende også mulighed for at skrive direkte i materialet.

En digital og økonomisk fordel

Dansklærerne på Horsens HF og VUC har i mere end tre år haft adgang til fagpakken.

“Det var oprindeligt vores ledelse, der tog initiativ til at få adgang. Dels ud fra et økonomisk perspektiv, men også ud fra et strategisk perspektiv, da vi var i gang med en digitaliseringsproces. Skolen ønskede bl.a., at de primære læremidler skulle være digitale”, husker Janne Børsting. 

Nogenlunde samme tanker lå bag den beslutning, ledelsen på Aarhus Katedralskole tog for ca. seks år siden.

“Systime var jo førende på det elektroniske felt, og så kunne forlaget tilbyde et bredt funderet katalog af kvalitetsudgivelser indenfor alle fagområde. Vi fik adgang til utroligt meget for færre penge”, fortæller Peter Kennebo og tilføjer, at det er hans indtryk, at alle i dag er tilfredse med ordningen.

“Selvom der nok var nogle kritiske stemmer blandt lærerne dengang, så er det mit indtryk, at iBogskonceptet i dag er blevet en integreret del af vores didaktiske tilgang. iBiblioteket er blevet det bibliotek, vi først og fremmest henviser eleverne til,” bemærker han.

Digital dannelse

Peter Kennebo mener, at det digitale univers betyder, at du som lærer er mere i øjenhøjde med de unge.

“Men selvom vi nok kalder de unge for digitalt indfødte, så er de ikke altid digitalt dannede. iBøger bidrager til deres digitale dannelse, men de skal selvfølgelig også præsenteres for noget andet end det digitale,” siger han og føjer til, at det digitale materiale desuden giver variationsmuligheder, som bryder den rene læsning. Bl.a. bruger han mange af iBøgernes arbejdsspørgsmål, som kan tilbyde nogle meningsfyldte didaktiske indgange til danskfaget.

“Jeg synes, at der er mega mange, der har udviklet både kreative og kompetente spørgsmål og øvelser. Jeg er meget imponeret over, at man kan gå ind og finde noget, hvor der allerede er en rød tråd, en didaktisk struktur og en stilladsering, som du kan bruge over for eleverne, men som også hjælper dig selv med at få et overblik,” siger han og peger på, at han også giver sine elever forskellige læsestrategier, som kan hjælpe dem med at danne sig et overblik over og skabe fokus på den tekst, de skal læse digitalt.

I Horsens bruger Janne Børsting stort set kun digitale materialer, undtagen når elevernes skal læse værker. 

“Det digitale øger tilgængeligheden væsentligt både i forhold til mængden af de bøger, vi har til rådighed og i forhold til tilegnelse og viden,” siger hun og fortæller, at eleverne i stor stil benytter sig af højtlæsning-funktionen, hvilket lærerne også opfordrer dem til, da der sidder rigtig mange læsesvage elever i klasserne. Selv er Janne Vigsø Børsting blandt andet flittigt bruger af iBøgernes highlight-funktion og notefunktion, hvor hun har sine noter til dagens lektie.

Med fagpakken til dansk får du adgang til undervisningsmateriale, der dækker alle tre år på gymnasiet.

Fagpakken indeholder alle iBøger® fra Systime og Gyldendal, og udbuddet bliver løbende beriget med de seneste udgivelser og nyeste opdateringer:

  • grundbøger
  • litteraturhistorier
  • skriftlighedsbøger
  • temabøger
  • metodebøger.

Med en fagpakke er det muligt for dig at udvælge lige præcis de iBøger®, du gerne vil undervise i. Ligesom du kan kombinere materialer fra de forskellige iBøger®, fx ved brug af Forløbsbyggeren. Samtidig har dine elever i forbindelse med fx opgaveskrivning mulighed for at søge information i et danskfagligt bibliotek tilpasset målgruppen. 

 

Læs mere om fagpakker her

https://www.systime.dk/fagpakker

 

Læsning på skærm

Hver iBog® er forsynet med Tips til læsning på skærm. Det finder du under Tilbehør og Noter i topbarren

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 01 Sep 2021