Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
En klassiker til engelsk løftes til nye højder

En klassiker til engelsk løftes til nye højder

Der sker meget i løbet af 10 år. Verden forandrer sig på mange fronter, magtbalancer forskydes, og brandvarme temaer rydder forsiderne. De ændringer skal naturligvis afspejles i en grundbog til engelsk. Oven i det er der kommet ny gymnasiereform med justerede læreplaner og fokus på nye kompetencer og områder. Tiden er med andre ord inde til en gennemgribende revideret og opdateret udgave af Worlds of English.

Det er de to erfarne forfattere og undervisere, Agnete Fog og Anne Mette Finderup, der står bag udgivelsen.

“Vi har selvfølgelig løbende revideret iBogsudgaven af Worlds of English. Men nu er det tid til den helt store opdatering. Blandt andet har vi luget ud i det, som ikke er så aktuelt mere, og i stedet udvalgt nye, relevante tekster og temaer.”

Sådan siger de to forfattere og peger på, at nogle af de temaer, som optager os i dag, er etnicitet, klasse og polarisering. Eksempler herpå er tekster som Hillbilly Elegy af J.D. Vance, Winter's Bone af Daniel Woodrell, The Underground Railroad af Colson Whitehead og Poverty Safari af Darren McGarvey. Tilsvarende har temaer som køn, klima og FN’s verdensmål fået en plads i bogen.

Kapitlet Going Global dækker i den nye udgave tre områder: Hong Kong, Afrika og Australien, mens der er kommet mere fokus på lingua franca og kultur i kapitlet Language and Cultures. Det styrker elevernes globale kompetencer at se bogens tekster i et perspektiv, der også omfatter mødet mellem forskellige kulturer.

 

En iBog® er en proces

Omkring halvdelen af de oprindelige tekster er skiftet ud. Og det er sket på et veldokumenteret grundlag. En af iBogens fordele for forfatterne er nemlig, at man kan se, hvilke tekster der bliver læst, og hvilke der ikke bliver.

“Det smarte med iBogen er, at vi kan se, hvad lærerne bruger. Og det har vi tilpasset den nye udgivelse efter. Vi har ladet det bedste stå og lagt nyt ind,” forklarer Anne Mette Finderup og peger på, at de to forfattere har bestræbt sig på at holde fast i princippet om at finde gode, korte og komprimerede tekster i forskellige genrer.

“Kortere tekster fungerer øjensynligt bedre. De er nemmere at overskue som en samlet lektie eller som et afsluttet forløb over én til to lektioner”, fortæller forfatterne, som har arbejdet tæt sammen siden 1997. Blandt andet arbejdede de sammen på fuld tid et år med at udvikle iBogen Worlds of English, som også fås i trykt udgave.

“I løbet af det år lærte vi meget om, hvordan man bedst didaktiserer en iBog® med interaktive opgaver og øvelser, sådan at man kommer op på et højere taksonomisk niveau”, fortæller de.

Og det lykkedes særdeles godt, for i 2013 vandt Worlds of English guld ved årets Best European Learning Material Award på bogmessen i Frankfurt.

“Det er en tung arv, vi nu løfter med opdateringen og udviklingen af en række nye, interaktive opgaver. Det er en god udfordring,” siger de to forfattere.

 

Grundbog til alle gymnasieformer

Worlds of English er oprindeligt målrettet til det almene gymnasium, da det er her, de to forfattere indtil for få år siden havde deres fælles daglige gang. Agnete Fog er i mellemtiden flyttet og er i dag ansat på et erhvervsgymnasium.

“Selvom vi havde stx i tankerne, da vi oprindeligt skrev Worlds of English, er den i mange år også blevet brugt af erhvervsgymnasierne. Med den nye opdatering har vi inviteret det merkantile og virkelighedsnære endnu mere ind”, fortæller Agnete Fog og fortsætter, “det skal være en grundbog for alle gymnasieformer.”

“Vi har inddraget flere hhx-relaterede områder både i arbejdsspørgsmålene og i egne afsnit, som blandt andet afsnit som Celebrity Endorsement og Hofstedes kulturdimensioner. Det er begge områder, vi arbejder med på hhx”, uddyber hun, mens Anne Mette Finderup tilføjer, at emnerne i den grad også er relevante på stx, hvor hun har afprøvet dem med sine elever, som fandt dem vældig interessante.

 

En grundbog med det hele

Selvom Worlds of English fremstår funklende ny, vil brugerne stadig føle sig godt hjemme i den. Grundstrukturen er bevaret, og opbygningen er genkendelig med mange tekstnære såvel som kreative opgaver. Tekstarbejdet følger stadig den taksonomiske progression, der vil være bekendt for mange som CAIP-modellen, Comprehension, Analysis, Interpretation, Perspective. En integreret del af iBogen er oplæsning af teksterne ved native speakers samt videoer og interviews, udviklet specifikt til universet i Worlds of English.

Agnete Fog og Anne Mette Finderup er enige om, at det helt særlige ved World of English er, at dens tekster på en levende måde præsenterer alle engelskfagets grundelementer, sprog, historie, samfundsforhold, litteratur og kultur. De er også enige om, at det er en gave for dem som mangeårigt forfatterpar fortsat at udvikle et givende samarbejde om noget, de brænder for – relevant og engagerende undervisningsmateriale til engelsk.

Alle kapitlerne til Worlds of English vil være fuldt opdaterede til efteråret 2021.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 19. oktober 2021