Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
En lille efternøler

En lille efternøler

Håndbog til dansk – Litteratur, sprog medier barsler nu med en efternøler, der får navnet Håndbog til dansk – Litteraturhistorie. Den kommer til at ligne sit ophav og bliver lige så enkel, overskuelig og alligevel detaljeret som den.

Begrebsapparatet er holdt i kort snor, så det ikke bliver for omfattende.  De enkelte begreber forklares så præcist som muligt, og de fleste er hentet fra Håndbog til dansk – Litteratur, sprog og medier, således at der bliver overensstemmelse mellem begrebsbrugen i de to værker.

Gennemgangen i Håndbog til dansk – Litteraturhistorie er forholdsvis traditionel og følger forskellige strømninger og understrømme i litteraturen ud fra den betragtning, at det giver det bedste overblik over litteraturens udvikling. Strømninger eller retninger kan selvfølgelig let gå hen og blive stive, og forfattere og værker kan slå sig i tøjret for at komme ud af dem og blive set på en anden og mere nuanceret måde, men ikke desto mindre er der trends, måder at skrive på, former for litteratur, der i særlig grad karakteriserer bestemte perioder, eller som går igen i varierende former på tværs af perioder og valgte skel.

I perioderne efter det moderne gennembrud skelnes der overordnet mellem en realistisk, en modernistisk og en fantastisk strømning i litteraturen. Tredelingen kan skabe overblik for eleverne, og samtidig giver den mulighed for at se på forskellige kombinationer af de tre strømninger og understrømme i dem. Betegnelsen skriftmodernisme bliver netop brugt til at fange en understrøm af eksperimenterende modernistiske tekster, der allerede fra midten af 1960’erne løber gennem dansk litteratur og får eftervirkninger ind i det nye årtusinde.

Men der sker også det, at jo nærmere, vi kommer på nutiden, jo mere vanskelig bliver det at afgrænse forskellige strømninger. Tæt på og især i vores tid er det som om mange litterære strømninger og former er i spil og blander sig med hinanden på stadig nye måder; som om indholdet træder frem foran formen, fordi der er så mange store samfundsspørgsmål, vi skal forholde os til. Her vil bogen i højere grad bruge emnefokus. Man kan tale om socialrealisme, autofiktion og flerstemmighed i lyrikken, men der er netop også mange påtrængende emner, der råber på opmærksomhed: migration, multikultur, klima, identitetsproblematikker, køn osv.

Håndbog til dansk – litteraturhistorie har i et stykke tid vokset sig stor som en del af Håndbog til dansk – Litteratur, sprog og medier, men nu har den fået sin egen iBog, hbdansklitteraturhistorie.systime.dk, som er frit tilgængelig indtil udgivelse.

Skrevet af: Mette Christensen
Udgivet: 16. december 2021