Systime
Tilbage til oversigt
En solid og flot udgivelse

En solid og flot udgivelse

Der er netop kommet en flot anmeldelse af Den Europæiske Koncert :

"Bogen er kort sagt et kalejdoskopisk portræt af en temmelig stor og ­broget epoke, men det lykkes på overbevisende måde at gengive dens sitrende energi og dens kolossale brud med den gamle verden. Ikke mindst kildematerialet er originalt og ­spænder vidt … En solid og flot udgivelse …" Gymnasieskolen

Den Europæiske Koncert leverer historien om Europas monumentale forandring efter Napoleonskrigene og 100 år frem: fra forhandlingerne ved Wienerkongressen 1814-15, der kom til at præge de europæiske relationer i det meste af århundredet og frem til Første Verdenskrigs udbrud.

Bogen beretter om de store revolutioner, om nationernes opståen og om demokratiets udvikling. Men også om, hvordan urbaniseringen for altid ændrede europæernes levevilkår, hvordan kunsten forsøgte at formidle tidens sjælelige atmosfære, og om hvordan videnskaben skabte både fremskridt, hovmod og tragedier. Denne spændvidde gør den oplagt til tværfaglige samarbejder og opgaveskrivning.

En af periodens store forfattere, Jules Vernes, der med sine forunderlige fortællinger spejlede tidens fremtidsoptimisme og bekymringer. Her i karikatur på forsiden af det algierske blad L'Algerie Comique et Pittoresque, 1883. Foto: Wikimedia Commons

Det første kapitel leverer en introduktion til perioden, mens det sidste kapitel har fokus på relationerne mellem de europæiske stormagter 1871-1914, det europæiske kapløb, koloniseringen og ikke mindst de konflikter og alliancer, der ledte til Første Verdenskrig. De mellemliggende temakapitler er en tour de force gennem alle de komplekse omvæltninger, som kendetegner perioden:

 1. Den europæiske revolution
  – Politiske bevægelser i 1800-tallet
 2. Nation og folk
  – Ideer og strømninger i 1800-tallet
 3. Den sociale revolution
  – Urbanisering, fattigdom og kvindekamp
 4. Drifter
  – Europæeren som gal og genial
 5. Følelsernes opdragelse
  – Kønsroller og ulykke i fiktion og virkelighed
 6. Civilisation og eksklusion
  – Europæeren som imperialist og intolerant

Til læreren er der udarbejdet udførlige forløbsplaner.

Et gennemgående træk ved bogen er forsøget på at sætte historien ind i en mentalitets- og kulturhistorisk ramme, hvilket udmønter sig i adskillige skønlitterære indslag undervejs i kildematerialet, der bidrager til elevernes forståelse af og indlevelse i periodens tidsånd og samfundsindretning. 

Et særkende ved bogen er det store og varierede udvalg af illustrationer, der både supplerer og lægger op til diskussion af de faglige pointer og problemstillinger. 

Bogen findes som trykt bog og iBog.

Skrevet af: Mette Christensen
Udgivet: 07. september 2022