Systime
Tilbage til oversigt
Et anderledes undervisningsmateriale styrker elevernes metodebevidsthed

Et anderledes undervisningsmateriale styrker elevernes metodebevidsthed

I starten af året udkom Systime med Begrebskort til dansk, der er et anderledes undervisningsmateriale, der knytter sig til det metodiske arbejde i dansk. Materialet består af:

  • 94 kort inddelt i seks metodekategorier med hver sin farve: fortællende tekster, lyrik, stilistik, retorik og argumentation, nyhedsformidling og levende billeder
  • et øvelseshæfte med en lang række konkrete og varierede forslag til, hvordan man kan bruge kortene i undervisningen.

Kortene både træner indlæringen af danskfagets begrebsapparat og anvendelsen af begreberne i arbejdet med tekstlæsning og tekstproduktion.

Forfatter fortæller, hvordan du kan bruge Begrebskort til dansk i undervisningen
Forfatter fortæller, hvordan du kan bruge Begrebskort til dansk i undervisningen
Skrevet af: Eva Ardik – Marketing Manager
Udgivet: 10. marts 2023