Systime
Tilbage til oversigt
Læs litteratur med følelser

Læs litteratur med følelser

Litteraturens evne til at vække følelser i os er én af de væsentligste årsager til, at vi læser. Alligevel er der i undervisningssammenhænge ikke tradition for at tale om følelser i forhold til litteratur. Mange af os har endda lært, at følelser skal holdes helt udenfor, når vi analyserer og fortolker tekster.

Men i litteraturforskningen er der gennem de seneste 10-15 år sket et paradigmeskift i måden at tænke læsning på. Forskere som Rita Felski, Anne-Marie Mai og Lilian Munk Rösing betoner på hver deres måde læsningen sociologiske aspekter og taler for, at vi i højere grad inddrager vores følelsesmæssige reaktioner og engagement i tekstanalyse og -fortolkningen. Felskis siger bl.a., at ”opmærksomhed på følelse er afgørende for at forstå, hvordan litteratur cirkulerer i verden og med hvilke mål” (Mai red. 2019: 9).

Føl dig frem – affektteori og undersøgende litteraturlæsning er en elevhenvendt lærebog, der netop inviterer til følelsesmæssigt engagement og går på opdagelse i et udvalg af tekster fra den danske litteraturhistorie. Didaktisk er bogen tilrettelagt efter en undersøgende litteraturtilgang, som tager afsæt i elevernes og kursisternes egne følelser og oplevelser af teksterne. Det er bogens didaktiske grundidé, at de forskellige konkrete tekster kalder på forskellige konkrete oplevelsessituationer, og at underviseren kan facilitere oplevelsessituationerne ved hjælp af bl.a. fælleslæsninger, oplæsnings- og performanceopgaver. Derudover indeholder bogens arbejdspapirer opgaver og ekstramaterialer som fx oplevelseskort, begrebskort og spørgeguide til dialogcirkler, der ansporer elever og kursister til at sætte ord på deres litterære oplevelse og lade oplevelsen danne grundlag for videre undersøgelse, fortolkning og perspektivering.

I bogens indledende kapitel introduceres kort til affektteori, og teorien danner rammen for det efterfølgende arbejde med teksterne. Antologiteksterne tematiserer grundfølelserne vrede, lykke og sorg og er desuden eksemplariske for centrale strømninger i det 20. århundredes litteratur. De er derfor velegnede til at vække følelsesmæssigt engagement og kan bruges i både tematiske og litteraturhistoriske undervisningsforløb.

Skrevet af: Helle Juhl Lassen
Udgivet: 04. september 2022