Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Gratis adgang til Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring

Gratis adgang til Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring

Få adgang til Steen Hildebrandts essay om verdensmålene. Bogen giver et kort oprids af de muligheder og udfordringer, som FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling udgør både i et personligt og globalt perspektiv.

Verdensmålene er FN's 17 globale målsætninger for klodens bæredygtighed. I løbet af dette korte essay skriver Steen Hildebrandt sin pen og læseren varm med sit engagement for de 17 mål.

Gennem aktuelle eksempler, anerkendte forskere og relevante spørgsmål tegner Steen Hildebrandt et kritisk billede af verdens tilstand. Han henvender sig til både politikere, virksomhedsledere og det enkelte menneske. For ifølge Steen Hildebrandt er alt forbundet. Ingen familie, ingen virksomhed og intet land kan lade stå til og passe sit eget.

En del af løsningen på verdens katastrofekurs ligger i FN's 17 globale mål for bæredygtighed, som blandt andet drejer sig om klima, energi, sundhed, uddannelse, produktion, forbrug, fattigdom, byudvikling og partnerskaber.

Verdensmålene repræsenterer ifølge Steen Hildebrandt det hidtil mest klare, ambitiøse og omfattende sæt af håb for menneskeheden.

"...vi mennesker er ikke tilstrækkeligt vise til at være Herre over og herske over naturen; vi burde indtage en noget mere ydmyg og
beskeden rolle", konstaterer Steen Hildebrandt i sit essay med ironisk henvisning til Første Mosebog.

Dette lille essay, der kan læses på mindre end en time, er en opfordring til den danske regering, til Folketinget og til vælgerne om at tage førertrøjen på, når det drejer sig om at drøfte, formidle og bidrage til at implementere FN's bæredygtighedsmål. For ifølge Hildebrandt har Danmark - og Norden - nogle af de forudsætningerne, der skal til for at tage lederskab og komme i mål. Han advarer mod, at vi i Danmark pudser vores glorie, når det drejer sig om Verdensmålene. For så længe ikke alle verdens lande er i hus, er ingen i hus. Verdensmålenes overordnede princip er nemlig Leave no one behind.

Hent som PDF

Skrevet af: Aysun Eva Ardik
Udgivet: 23 Aug 2021