Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Historieportalen i nye klæder

Historieportalen i nye klæder

Fra august 2021 går historieportalen.systime.dk i luften med +300 kilder og 16 forløb, der dækker et bredt udsnit af kernestoffets krav til periode, geografi, temaer og metode.  

Historieportalen er (ny)kurateret og didaktiseret af undervisere og forskere, der hver især er eksperter indenfor deres felt. Til hvert forløb er der knyttet kilder, udførlige forløbsplaner til både lange og korte forløb, forslag til supplerende stof samt arbejdsspørgsmål og mere kreative/produktive opgaver – alle med fokus på de faglige mål.

Emnerne strækker sig fra romerriget, reformationen, holocaust, velfærdsstaten og til det afrikanske kontinent.

Du kan bl.a. dykke ned i: 

  • Romerriget af Allan Ahle
  • Danmark besat! af Niels Wium Olesen
  • Danmark i verden, kold krig, EU og aktivisme (fra 1945 til i dag) af Poul Villaume.

Metodeafsnittet giver en overskuelig gennemgang af de historiefaglige begreber og værktøjer og indeholder desuden afsnit om film- og billedanalyse.

Historieportalen iBog® er en bearbejdet version af Gyldendals historieportal, der udgår sommeren 2021. Skrevet af: Mette Christensen
Udgivet: 22 Jun 2021