Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
International prisvinder: Kunstens stemmer – Grundbog i billedkunst

International prisvinder: Kunstens stemmer – Grundbog i billedkunst

Den nyskabende udgivelse fra 2020, opdateret med nyt kapitel fra 2021, belyser klassiske og nye temaer gennem flere perspektiver, tilgange, ståsteder – heraf titlen Kunstens stemmer. iBogen er en buffet af muligheder, som man frit kan plukke i efter ønske og behov. Alle kapitlerne har samme struktur og fokusområder: først belyses emnet på et let tilgængeligt niveau. Herefter udvides perspektivet til at omfatte mere komplekse problemstillinger og analytiske vinkler. Disse vinkler fungerer som bogens forskellige “stemmer”. Dermed er der rig mulighed for at differentiere i niveau fra C til A og i uddannelsesretning fra hf til stx.

Highlights:

  • Mange korte videoer med didaktiserede interviews, hvor kunstens stemmer taler for sig selv, fx kunstnere, museumsfolk, gallerister, private samlere og elever
  • Alle analyse- og visualiseringsøvelser kobler teori og praksis, så elever og kursister trænes i selv at lave den kobling. Her vægtes åben undersøgelse, refleksion og diskussion af kunstneriske problemstillinger højt.
  • Interaktive øvelser med undersøgende sigte træner elever og kursister i at reflektere over og argumentere for egne analyse- og visualiseringsprocesser samt produkter.
  • Værktøjer: Et stort teoretisk/analytisk ressourcerum med tekster, øvelser, analysemodeller osv. Her kan man udforske teori og træne analytiske og kreative kompetencer, fx farveteori, museologi eller kreative benspænd med mere.
  • Portfolio hjælper eleverne med portfolioarbejdet, såvel i den enkelte øvelse som i slutningen af hvert kapitel og i et afsnit med generelle tips.

Inspiration til forløb:

  • Til den travle skolestart: Introforløb til billedkunst C om identitet og metodebevidsthed (form- og betydningsanalyse), inkl. lektieforslag, øvelser og timeplaner. Læs mere
  • “AFTRYK”: Frit tilgængeligt (og eksamensvenligt) webinar med inspiration til hvordan man kan arbejde med aftryk i et tematisk forløb på tværs af bogens kapitler. Se eller gense webinar

Vinder af international undervisningspris

Til den travle skolestart: Introforløb til billedkunst C om identitet og metodebevidsthed (form- og betydningsanalyse), inkl. lektieforslag, øvelser og timeplaner. Læs mere

Skrevet af: Claes Sønderriis, Projektleder
Udgivet: 09. juni 2022