Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Kan mennesker rejse til og leve på Mars?

Kan mennesker rejse til og leve på Mars?

Temabogen Besøg Mars gør kemiske begreber spændende og praksisnære med en rejse til Mars som omdrejningspunkt.

Besøg Mars er en ny temabog til kemi C. Efter et indledende kapitel om de fysiske og kemiske ligheder og forskelle på Jorden og Mars, handler Besøg Mars om, hvad der ud fra en kemisk synsvinkel vil skulle til, for at mennesker kan rejse til og (over)leve på Mars.

Det drejer sig fx om rumraketternes brændstof, om energi-, ilt-, vand- og fødevareproduktion på overfladen af Mars, og om flere andre nødvendige processer, som fx CO₂-rensning af den luft, de besøgende indånder. Undervejs bringes velkendte, kemiske begreber i spil, såsom molekylers opbygning, intermolekylære kræfter, afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegninger.

Udgivelsen er tænkt som et spændende, tematisk supplement til grundbøgerne i kemi, hvor eleverne kan se de forskellige kemiske begreber anvendt i praksis.

Besøg Mars udkommer sommeren 2022.

Skrevet af: Torben Arentoft – projektleder
Udgivet: 25. april 2022