Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Kriminalitet og straf er udkommet som iBog®

Kriminalitet og straf er udkommet som iBog®

Kriminalitet og straf er en ny temabog til samfundsfag, der sætter retssamfundet under lup. 

Kriminalitet og straf er noget, ethvert regelstyret samfund må operere med. Alle samfund bliver styret af normer, der udgør spillereglerne for, hvordan vi skal opføre os i samfundet. Overtræder vi disse regler, bliver vi mødt med en form for sanktion.

I temabogen Kriminalitet og straf sætter en række sociologiske, filosofiske og politiske perspektiver lys på samfundets grundlæggende spilleregler og håndhævelsen af disse. Udgivelsen stiller centrale spørgsmål som: Hvordan kan det retfærdiggøres, at staten med fuldt overlæg straffer sine borgere og dermed påfører dem lidelse? Kunne vi ikke have et sikkert og fredfyldt samfund med andre og mindre lidelsesfulde midler end straf? Hvem og hvad skal egentlig straffes i samfundet og hvorfor og hvordan?

 

Skrevet af: Helle Rex – Projektleder
Udgivet: 10 Sep 2021