Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Kunsten at se

Kunsten at se

“Jeg havde længe manglet en bog til kunstsøjlen i oldtidskundskab. En bog, der kunne udstyre eleverne med et fagsprog. Det er ikke tilstrækkeligt at sige “Dén dims, dér”. Man er nødt til at have et sprog, der kan beskrive, hvad det er, man ser”, siger Marie Kluge, der er uddannet klassisk arkæolog og til daglig underviser på Herlev Gymnasium. Katja Holm, der underviser i oldtidskundskab på Frederiksberg VUC og STX, supplerer: ”Meningen med metoden er at se og beskrive bygningen, som den står. Synet spiller en vigtig rolle, når vi forstår bygninger. Vi skal lære at se forskel på bygningernes elementer og lære at navngive dem korrekt. Og vi begynder altid vores iagttagelse nedefra og op og udefra og ind. Det er kernen i metoden."

Forfatterne har selv været on location for at filme og fotografere monumenterne. Kunsten at se monumenter er således udstyret med et righoldigt katalog af billeder og video, foruden forløbsplaner og et hav af elevaktiverende opgaver, hvor eleverne netop øver sig i at se. Bogen tager afsæt i den romerske arkitekt Vitruvs begreber om firmitas, utilitas og venustas, og giver eleverne mulighed for at forstå arkitektur i et historisk perspektiv.

"Vi vil gerne lægge op til en diskussion af, hvem der har defineret “det skønne" gennem tiden – både inden for arkitektur og skulptur."

Det samme metodiske princip gælder for Kunsten at se på skulptur, som forfatterne netop nu arbejder på, og som udkommer som papirbog ultimo 2021.

“Skulpturerne får os til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske: Hvordan ser et menneske ud? Hvordan opholder det sig i verden? Hvilke mennesketyper er værdige til en skulpturel afbildning? Spørgsmålene besvares vidt forskelligt over tid og sted, slutter Katja Holm.

"Hvad er et menneske? Det kan portrættets historie bl.a. gøre os klogere på"

 

Mød de to forfattere til webinar d. 15/9

Med afsæt i Kunsten at se på monumenter vil forfatterne drøfte fordelene ved at lade kunsten spille en central rolle i oldtidskundskabsundervisningen. 

Tid:

D. 15/9 kl. 15.30 - 16.30

Læs mere og tilmeld dig her
Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 31 Aug 2021