Systime
Tilbage til oversigt
Mange nye opgaver til Rutinetræning tilføjet i ABaCus

Mange nye opgaver til Rutinetræning tilføjet i ABaCus

Vi har tilføjet en hel del nye opgaver, så det nu er muligt at lave Rutinetræning inden for alle emnerne

  • Andengradspolynomiet
  • Differentialregning
  • Funktioner
  • Integralregning
  • Ligninger
  • Plangeometri
  • Tal og algebraRutinetræning i ABaCus

Sådan bruger du Rutinetræning
Vi ser desværre tit, at eleverne mangler basale færdigheder i f.eks. brøkregneregler, ligningsløsning eller differentiation. Med Rutinetræning kan man træne snævert i specifikke færdigheder. På den måde kan man sikre, at eleverne får rutine i disse og vil have lettere ved at følge med i resten af matematikundervisningen.
Når eleven har svaret korrekt på tilpas mange opgaver på den højeste sværhedsgrad for en opgavetype vil denne opgavetype udgå. Når der ikke er flere opgavetyper afsluttes aktiviteten for eleven selvom tiden endnu ikke er gået. Anbefalet varighed er typisk 15 minutter pr. underemne.

Webinarer om AbaCus
Fik du ikke set webinarerne om ABaCus, så kan du se dem her:
Kom godt i gang med ABaCus!
Peer Learning og aflevering i ABaCus

På vej: ABaCus til fysik
Vi er gået i gang med at udvikle en adaptiv træningsplatform til fysik efter de samme principper som ABaCus til matematik. Og vi arbejder også på at udvide adaptiv træning til andre gymnasiefag. Har du ideer eller ønsker hertil, hører vi meget gerne fra dig.

Prøveadgang til ABaCus
Hvis du ikke allerede er bruger, kan du se licenstyper og priser på systime.dk/abacus – og du kan prøve ABaCus gratis i fire uger og kan i den periode teste systemet på alle dine matematikklasser.

Skrevet af: Torben Benoni, projektleder
Udgivet: 10. januar 2022