Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Maybrit Christensen, U/NORD i Lyngby

Maybrit Christensen, U/NORD i Lyngby

Maybrit Christensen er lektor på U/NORD i Lyngby. Hun underviser primært i fagene matematik og innovation. Ifølge hende tilbyder Systimes iBibliotek® et godt grundlag for at forberede en god og varieret undervisning. Og så oplever hun, at elevernes afleveringer har fået et løft, siden skolen fik adgang til det digitale biblioteks mere end 400 interaktive iBøger®. Vi har fulgt Maybrit Christensen en almindelig undervisningsdag i februar.

“Fordelen ved at anvende iBøger er, at eleverne har adgang ligegyldigt, hvor de befinder sig, og hvilken platform de anvender. Jeg beder eleverne lave noter til de forskellige emner, og noterne er lette at lave i notesystemet i iBøgerne. De bliver aldrig væk og består, selv om deres PC går i stykker, og der skal anskaffes en ny”, fortæller Maybrit Christensen.

Ud over notefunktionen har Maybrit Christensens elever også stor gavn af de forskellige interaktive værktøjer, der for eksempel findes i plus-systemet til matematik. .

I klassen arbejder Maybrit Christensen med iBøger® på smartboard, og derfor kan hun let give instruktion i anvendelsen samtidig med, at eleverne prøver det samme på deres egen pc.

“Det at have et fælles sæt af værktøjer, som er brugervenligt, højner kvaliteten af elevbesvarelserne”, fortæller hun.


Maybrit Christensen arbejder med iBøgerne på smartboard.

“Det er vigtigt, at jeg i undervisningen tydeligt gør opmærksom på, at værktøjet kan betragtes som en black box, og derfor ikke kan stå alene i en besvarelse. Men resultatet skal understøttes af forklarende tekst og matematisk argumentation”, pointerer hun og fremhæver fordelen ved, at der i plus-systemet også er selvevaluerende øvelser, så eleverne selv kan arbejde med dem og hurtigt se, om løsningen er korrekt. Hun mener dog, at det kræver lidt selvdisciplin hos eleverne.

I forbindelse med faget innovation, synes hun, at det er godt at bruge aktuelle film og digitale oplæg med problemstillinger, der kan arbejdes med løsninger til. Og så understreger hun, at tests og quizzer altid er motiverende for eleverne, samtidig med at de er et godt redskab for en lærer.

“Eleverne har det sjovt med tests og quizzer, og jeg kan hurtigt få et overblik over, hvor der er behov for at gentage eller afprøve på en ny måde”, siger hun.

Maybrit Christensen anvender udelukkende digitale materialer i sin undervisning. Og det gør hun blandt andet fordi, eleverne aldrig glemmer deres bøger. Den gamle undskyldning: ”Jeg har ikke læst, fordi min bog er hos min mor, og jeg har sovet hos min far”, hører hun ikke mere.

Desuden er hun glad for at bruge Systimes Forløbsbygger.

“Jeg bruger Forløbsbyggeren, når jeg vil samle materialer fra flere iBøger samt indsætte artikler til hele undervisningsforløb. På den måde bliver det let at have flere tilbud til klassen, så det er muligt at ramme forskellige elevtyper. For når der undervises efter kompetencer og kernestof, så er det ikke nødvendigt at definere et pensum fra side x til y i en bestemt bog. Og så er arbejdet med iBiblioteket rart, fordi det altid kan tilgås uafhængigt af medie. Det er muligt at gå en tur og finde et billede, der skal bruges og straks sætte det ind i Forløbsbyggeren – eller lave små film fra virkeligheden”, fastslår hun.

Når Maybrit Christensen planlægger et nyt forløb, opretter hun et forløb i Forløbsbyggeren. "Jeg har flere specifikke forløb i matematik. Et eksempel er et forløb om differentialkvotienten til et polynomium. Vi arbejder ikke med en enkelt iBog som eneste materiale til kernestoffet, i stedet prøver jeg at samle de bedste afsnit fra flere forskellige iBøger”, forklarer hun. Det ser således ud:

“Jeg opretter grupper i Forløbsbyggeren, og eleverne modtager et link og knytter sig til gruppen. Jeg opretter grupper til alle mine undervisningshold. Eleverne kan så se, hvad jeg forventer, de læser undervejs i forløbet. I Lectio henviser jeg til Systimes Forløbsbygger. Fordelen er, at jeg hele tiden kan vælge aktuelt stof og tage det mest velegnede fra de forskellige iBøger, uden eleverne bliver forvirrede og ikke kan finde dokumenterne. Video og filmklip indsætter jeg som link”, fortæller Maybrit Christensen.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 02. marts 2018