Systime
Tilbage til oversigt
Ny bog undersøger modernitetens eksistentielle udfordringer

Ny bog undersøger modernitetens eksistentielle udfordringer

Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Erik Lindeberg og Hans Holm: Livstræet

Sådan lyder en strofe i sangen Livstræet, som er blevet en klassiker på efterskoler og højskoler. Den handler om tilværelsens udfordringer og livets smertepunkter. Den handler om at give andre plads til at vokse og udfolde sig. Men den handler også om, som citatet ovenfor viser, at etablere et perspektiv, der rækker ud over dagen og vejen.

Det er netop også ambitionen med udgivelsen Den eksistentielle virkelighed, som retter sig mod danskundervisningen, men som også vil kunne bruges filosofi. Her skal læseren klatre i eksistenstræets krone og udforske rødder, stamme og forgreninger. Målet er det samme som i højskolesangen, nemlig at tyde livet, give plads til andre og skue de vide horisonter.

Eksistentialismen har, som påpeget herhjemme af bl.a. Hans Hauge, fået fornyet aktualitet. Bøger af Morten Albæk, Jakob Holm og Svend Brinkmann trækker i samme retning. Den fornyede aktualitet er fremkaldt af den accelererede modernitet, en truende klimakatastrofe og teknologiske ændringer af samfund og livsverden, der er gået alt for hurtigt. Konsekvenserne er bl.a., at mange mennesker, ikke mindst unge, lider af depression, angst og stress. Man får derfor brug for at se tilbage, orientere sig og finde et ståsted.

Det centrale i eksistenstænkning er dog ikke at låse livets mening fast i en bestemt formulering, men at tydeliggøre eksistensens vilkår og valg. Hvis der var et facit, var der ingen eksistenstænkning. Så ville man bare kunne slå op i facitlisten.

I overensstemmelse hermed undersøger Den eksistentielle virkelighed verden, som den opleves og fortolkes af den enkelte. Derfor har litteraturen og kunsten også en central plads i bogen. Eleverne skal undersøge, hvordan tekster i forskellige perioder, genrer og modaliteter har skabt verdener, der tematiserer eksistentielle erfaringer og grundvilkår. Det er netop for at skabe en ramme for det, at de vigtigste tænkere inden for eksistensfilosofi bliver præsenteret med fokus på det, de hver især bidrager med af begreber og teorier til at belyse eksistensvilkår.

Som sådan nytænker bogen, hvad eksistenstænkning er og gør og er især fokuseret på nutidens eksistentielle udfordringer. Som et særligt aktiv følger der med iBogen adgang til et helt værk, nemlig Søren Jessens grafiske roman Forvandlingen fra 2017, der rummer hans fortolkning af Kafkas fortælling af samme navn. Desuden er iBogen forsynet med et fyldigt leksikon, så man hele tiden kan slå efter og få faktuel information om centrale begreber og navne.  

Intentionen med Den eksistentielle virkelighed er kort sagt at belyse de fundamentale eksistentielle spørgsmål og lade det være op til læseren selv at fundere over, hvor mærkeligt livet er. Hvor fantastisk det er at leve. Og hvor kompliceret tilværelsen er.

iBogen udkommer i løbet af maj – der fri adgang frem til udgivelse. Den trykte bog udkommer til august. 

 

Skrevet af: Lars Granild
Udgivet: 10. maj 2022