Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Ny projektmanual til IØ

Ny projektmanual til IØ

Træn eleverne i at arbejde projektorienteret med Anders Chr. Hansens manual om stilladsering frem mod eksamensprojektet i IØ.

Projektarbejde er en læreproces i at arbejde selvstændigt; Når man har fuldført et vellykket projekt, ved man med sig selv, at man kan sætte sig ind i nye problematikker, undersøge dem og konkludere på undersøgelsen.

Vejledningen til læreplanen til IØ anbefaler at gennemføre tre IØ-projekter inden eksamensprojektet (to på IØ B) og herudover én til to problemorienterede SO-projekter, hvor IØ indgår. Det giver en god baggrund for et vellykket eksamensprojekt. Det er også disse tidligere projekter, der kan perspektiveres til ved eksaminationen.

Det første projekt vil typisk være præget af begynderfejl pga. projektmagernes manglende erfaring. Senere projekter vil omvendt være præget af at projektmagerne er rutinerede og erfarne. Det er således meget vigtigt, at eksamensprojektet ikke bliver det første projekt.

Derfor er der stort behov for en særlig grundig stilladsering af projektarbejdet. Forfatter Anders Chr. Hansens formål med Eksamensprojekt i IØ – en projektmanual er at dele sine erfaringer med en sådan stilladsering.

Stilladseringens grundlæggende greb er at dele projektets store, komplekse og uoverskuelige undersøgelsesarbejde op i mindre operationer. Det imødekommer også et elevønske om et opslagsværk, hvor man kan slå alle projektets delprocesser op. Manualen kan også tjene som inspiration til IØ-lærere, der skal træne eleverne i at arbejde projektorienteret.

Skrevet af: Rikke Haue
Udgivet: 17 Sep 2021