Systime
Tilbage til oversigt
Opdatering af iSamf

Opdatering af iSamf

Vi har opdateret iSamf med nye statistikker, billeder, teksttilpasninger mv.

Kapitlet om Politiske partier er opdateret, så det afspejler sammensætningen af det nye Folketing efter valget.

Der er indsat nye caseopgaver om SPORT24, som kan anvendes til træning af eleverne i løsning af praktiske problemstillinger i faget.

Se også caseopgaver om Dagrofa og caseopgaver om JYSK.

Skrevet af: Lars Rye – Projektleder
Udgivet: 23. marts 2023