Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
PESTEN er her!

PESTEN er her!

Pest – Pandemier fra Den Sorte Død til Covid-19 dækker over den periode på ca. 400 år, hvor pesten rasede i Danmark og det øvrige Europa og er tænkt som en periodebog, hvor eleverne introduceres til udvalgte sider af middelalderen, renæssancen og enevælden.

Udgivelsen indeholder beskrivelser af det danske samfunds håndtering af pest med perspektiveringer til Covid-19 og afsnit om konspirationsteorier og pestforskning.

Pest – Pandemier fra Den Sorte Død til Covid-19 består af seks kapitler, der alle indledes med et billede, der skaber en forståelsesramme for kapitlet, læseformål samt fokuspunkter. Kapitlerne er forsynet med arbejdsspørgsmål, faktabokse over historiske perioder og centrale begreber, elevaktiverende øvelser samt billeder, som understøtter teksten. iBogen indeholder desuden seks videoer med museumsinspektør ved Odense Bys Museer Lise Gerda Knudsen.

 

Pest – Pandemier fra Den Sorte Død til Covid-19 er skrevet af lektor ved Mulernes Legatskole Bas Kanthavanam.

 

Skrevet af: Heidi Kølle Andersen
Udgivet: 16. maj 2022