Systime
Tilbage til oversigt
PolitikA – ny grundbog til samfundsfag

PolitikA – ny grundbog til samfundsfag

Politik A – veje til medborgerskab er en ny grundbog, der dækker kernestoffet politik på A-niveau.

Udgangspunktet for bogens forfattere, Morten Hilligsø Munk og Christian Bader Jørgensen, er en forståelse af samfundsfag som et udpræget dannelsesfag. Eleverne skal rustes til at deltage aktivt og myndigt som demokratiske medborgere i det danske samfund.

”Samfundsfag handler om virkeligheden og er ikke noget, du alene finder i Molins model eller i Dahls demokratikriterier. Politik foregår lige for øjnene af dig og kalder på engagement og stillingtagen. For samfundsfag handler om dig og mig”, siger de to forfattere.

Forfatterne har arbejdet med en række dogmer for udgivelsen.

1. Udgivelsen er skrevet til – og for eleverne.

2. Udgivelsen vil bygge bro mellem elevernes livsverden og fagets begreber og teorier og hverdagsforståelsen skal tjene som en indgang til faget.

3. Udgivelsen vil styrke fagets holdnings – og dannelseselement og tager dermed fagets formålsparagraf alvorligt.

4. Udgivelsen er vedkommende og synliggør for eleverne hvorfor de skal lære dette, og hvad det kan bruges til.

5. Udgivelsen fungerer som en form for hjælpelærer i den daglige undervisning, idet underviseren får forslag til, hvordan stoffet kan didaktiseres.

6. Udgivelsen respekterer fagets sjæl omkring aktualitet: Begreber og teorier er i udgivelsen – den dagsaktuelle anvendelse er underviserens ansvar.

7. Udgivelsen prioriterer skarpt i det faglige stof: Dybde bedre end brede. Kun den mest centrale faglighed, som eleverne til gengæld forstå og kan anvende.

8. Udgivelsen vil tydeliggøre kriterierne for faglighed.

9. Udgivelsen gør eleverne eksamensklar: Eleverne bliver trænet til at kunne klare kravene til både mundtlige og skriftlige eksamen.

10. Udgivelsen er ambitiøs og vil kvalificere eleverne til at forstå, deltage og have holdninger til deres samfund.

PolitikA – veje til medborgerskab forventes at udkomme sommeren 2023. Smugkig allerede nu i materialet i iBogen, der er frit tilgængelig indtil udgivelsesdagen. 

Skrevet af: Kathrine Purup – Marketing Manager
Udgivet: 03. marts 2023