Systime
Tilbage til oversigt
Psykologi kan læres med kroppen 

Psykologi kan læres med kroppen 

Hvert år bliver de bedste læremidler i Europa præmieret ved en begivenhed på årets store bogmesse i Frankfurt. I år har vi indstillet fire titler og alle er blevet nomineret. Det er vi naturligvis stolte af og derfor vil vi gerne hylde forfatterne med et kig ind i deres udgivelser. Vi er kommet til Kreativ Psykologi

Praktiske øvelser gør stoffet levende og begribeligt. Kreativ Psykologi – øvelser til leg og læring er en kogebog med elevaktiverende øvelser, der tager udgangspunkt i kernestoffet, så det bliver sjovt at lære det svære. Nu er udgivelsen nomineret til en BELMA, som gives til de bedste læremidler i Europa. 

“Når man ser, at eleverne vokser med opgaven, giver den her læringsstil virkelig blod på tanden – og der er altså ikke nogen, der sidder og bestiller tøj på Zalando, når der foregår spændende øvelser ude på gulvet.”

Sådan beskriver Karen Richter Hansen den undervisning, der foregår, når komplekse teorier kommer i spil i praktiske øvelser. Karen Richter Hansen er den ene af to forfattere til Kreativ Psykologi – øvelser til leg og læring. Hun uddyber:

“I vores didaktiske tilgang har Amina Lap og jeg været meget bevidste om, at eleverne skulle spille en aktiv rolle i undervisningen. Vi har selv oplevet undervisning, hvor det var lidt ligegyldigt, om vi var der eller ej. Så kan det godt være lidt svært at blive rigtig engageret i timen.”

Praktisk arbejde med teorien

Øvelserne i Kreativ psykologi er tematisk tilpasset grundbogen Psykologiens veje men kan sagtens anvendes i arbejdet med andre psykologifaglige grundbøger. 

“Vi har den dybeste respekt for Psykologiens veje, som er en fantastisk grundbog. Men den er teksttung, og vi har mange læseudfordrede elever. Så spørgsmålet er tit, hvor meget kan vi bede eleverne læse, uden at de bliver kvalt i lektier. Med afsæt i det, de så læser hjemme, kan de arbejde med stoffet gennem kreative øvelser”, forklarer Karen Richter Hansen.    

Kernestoffets fem pinde fungerer som kapitler. Under hvert kerneområde er knyttet en række opskrifter på kreative øvelser, der engagerer eleverne i stoffet. 

“Vi har bevidst koblet øvelserne op på teori. Læreren eller eleverne selv kan klikke ind på udviklingspsykologien og finde fx brevkasseøvelsen, hvor eleverne skal agere psykologer med tilknytning til adfærds- eller udviklingspsykologien og svare på spørgsmål fra forældrepar med et ustyrligt barn. Eller spise chokolade og mærke, hvordan holdninger og følelser kan ændre sig afhængig af viden, følelser og adfærd, når det drejer sig om socialpsykologien", siger Karen Richter Hansen, hvis favorit er snusekrus, som er koblet til kognitionspsykologien. 

“Vi kommer ud i nogle fantastiske livsrejser, når kanel, kaffe eller mandarinskal vækker følelser og minder. Øvelserne skal hjælpe med at kvalificere og teoretisere de personlige oplevelser, for det handler om at gøre teorien tilgængelig for eleverne”, fortæller hun og peger på, at mange af øvelserne også er baseret på at skabe fælles oplevelser for holdet, der tit er sammensat fra forskellige grundklasser. 

En elevaktiverende kogebog til læreren

Kreativ psykologi er bygget op som en kogebog. Opskrifterne kan følges punkt for punkt, men læreren kan udmærket give dem et tvist ved fx selv at blande nye ingredienser i. Og det er netop, hvad forfatterne oplever sker.

“Vi oplever, at vores kolleger er begejstrede for øvelsernes fleksibilitet, sådan at de faktisk arbejder videre med opskrifterne”, fortæller Karen Richter Hansen og peger på, at bogen også er elevorienteret, fordi øvelserne kan bruges direkte af eleverne og således også fungerer godt til selvstændigt arbejde på klassen eller til virtuel undervisning.

Forfatterne har desuden arbejdet med fem kategorier: karriere, innovation, selvrefleksion, metode og aktuelt stof, som tager læringen et skridt videre. Når man eksempelvis arbejder med stoffet gennem karriere, kan man forestille sig, at man er fx skolelærer og skal bekæmpe mobning ved at anvende en bestemt teori. Så det handler egentlig om transfer – at bruge teorien i virkeligheden. Samtidig er det et pædagogisk greb, der giver mulighed for at tilpasse vinklen til de forskellige uddannelsesretninger. 

“På den måde kan man arbejde med bogen, som det giver mening i situationen og i sammenhængen, og man kan lade eleverne vælge selv uden at læreren skal bruge usigelig lang tid på at forberede sig. Det giver en fleksibilitet og en frihed til, at også eleverne kan vælge noget, der er meningsfuldt for dem”, slutter Karen Richter Hansen.

BELMA står for Best European Learning Materials Awards, som gives til de bedste europæiske læremiddel fordelt efter klassetrin og niveau. Priserne uddeles ved en årlig begivenhed, som finder sted i oktober på den store bogmessen i Frankfurt. Juryen består af anerkendte forskere, undervisere og forlagsfolk. Vinderne honoreres med guld, sølv eller bronze.
Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 01. september 2022