Systime
Tilbage til oversigt
Temabogen PEST anmeldt i NOTER

Temabogen PEST anmeldt i NOTER

... giver læseren et klart indblik i pestens historie ...

... kan bruges som grundbog for et emne i historiefaget, ligesom elever kan have stor glæde af den ved udarbejdelse af større skriftlige opgaver, fx SOP og SRP

Læs den fulde anmeldelse i NOTER.

 

Pest – Pandemier fra Den Sorte Død til Covid-19 undersøger pestens hærgen i Europa 1347-1750 med perspektivering til Covid-19-pandemien. Udgivelsen er skrevet til brug i historieundervisningen på stx, hhx og hf og kan med fordel også anvendes i forbindelse med de større skriftlige opgaver.

Udgivelsen indeholder seks kapitler, der alle indledes med et billede, der kontekstualiserer kapitlet, læseformål samt fokuspunkter. Kapitlerne er forsynet med læsefokusspørgsmål, faktabokse over historiske perioder og centrale begreber, elevaktiverende øvelser samt billeder, som stilladserer teksten.

 

 

 

Skrevet af: Mette Christensen - Projektleder
Udgivet: 08. september 2022