Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Sæt ansigter på fremmedsprog

Sæt ansigter på fremmedsprog

At kunne fremmedsprog er en vigtig ingrediens til det gode job og det gode liv. sysTIMES har for øjeblikket fokus på fremmedsprog og på, hvad gymnasierne gør for at gøre fremmedsprog på højt niveau til et attraktivt valg. Vi lægger ud med et besøg på Egaa Gymnasium.

Hvad har udenrigskorrespondent Stephanie Surrugue, politiker og erhvervsmand Tommy Ahlers, badmintonspiller Viktor Axelsen og ambassadør i Kina Dorthe Lange til fælles? Deres karrierer udspringer af et indgående kendskab til et eller flere sprog og lande.

Sprog åbner ikke kun døre til fremmede verdener og kulturer, sprog åbner også op til fremmede mennesker og skaber mulighed for gensidig forståelse og respekt. Vi er afhængig af den forståelse, når vi fx handler med andre lande, og når vi skal overkomme store grænseoverskridende problemer som klimakrisen, krige og pandemier. 

Fremmedsprog skal tage sin plads

For få år siden var det tegn på dannelse og højkultur at kunne fremmedsprog og at kunne begå sig ude i den store verden. Man var en verdensmand/-dame, en kosmopolit

I dag er den prestige forsvundet fra den offentlige diskurs, selvom der stadig er rigtig mange danske verdensborgere, danskere, der bruger fremmedsprog professionelt i deres arbejde.

Dem skal vi have frem i lyset, mener både professor i fremmedsprogsdidaktik Susana Fernández og Det Nationale Center For Fremmedsprog, som blandt andet har produceret en række videoer med kendte og mindre kendte danskere, der fortæller, hvad fremmedsprog har betydet for deres job. Videoerne ligger frit tilgængeligt og kan bruges i undervisningen.

Sprog- og karrieredag

På Egaa Gymnasium er netop det at få sat ansigt på rigtige mennesker og virkelige jobs, når fremtidsmulighederne med fremmedsprog skal beskrives, virkeliggjort.

Et af fokuspunkterne i skolens overordnede strategi for fremmedsprog er netop fremmedsprog og karrierelæring. Det er de to undervisere, Tina Lynge og Susanne Stubberup, der har taget initiativ til og udviklet ideen, der har materialiseret sig i en halv sprogdag for 1. g’erne. Her kombineres fremmedsprog og karrierelæring.

“Vores primære intention er at løfte elevernes bevidsthed om, hvad sprog kan bruges til”, siger Tina Lynge, der underviser i spansk og tillige er forkvinde for spansklærerforeningen.

Initiativet, som havde premiere dette forår, går ud på at invitere en række oplægsholdere fra forskellige lokale eksportvirksomheder, hvor sprog er en vigtig kompetence. Hver enkelt oplægsholder havde så 15 minutter til at fortælle, hvad de bruger sprog til i deres job og i deres virksomhed.

“Vi ville gerne vise vores elever, at selvom man ikke forestiller sig, at man skal arbejde decideret med sprog, så kan man nemt lande i en virksomhed, hvor det kan være en kæmpe fordel, at man kan tage telefonen og klare sig på tysk, kinesisk eller spansk”, fortæller Susanne Stubberup og uddyber:

“Det gik bestemt også op for eleverne, at sprog faktisk kan bruges til rigtig meget. Ikke alene det at tale sproget, men i høj grad også den kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng, som kan være rigtig vigtig for mange virksomheder, der handler med udlandet. Det var fx interessant for eleverne at høre, at kompetencer inden for fremmedsprog kan være det, der udløser et job, hvis man skal vælge mellem to kandidater.”

Tina Lynge og Susanne Stubberup, der underviser i henholdsvis spansk og tysk, er begge meget optagede af at få sat fokus på fremmedsprogenes udfordringer. Tina Lynge er forkvinde for spansklærerforeningen. 

Fremmedsprogsstrategi på skoleplan

De seneste 15 år er det gået ned ad bakke for fremmedsprog i Danmark. Kun 9% af de almene studenter tager en fremmedsproglige studieretning og endnu færre, ca. 3%, har mindst tre fremmedsprog. Som et forsøg på at vende udviklingen etablerede ledelsen på Egaa Gymnasium derfor for et par år siden en overordnet strategi for fremmedsprog med fem fokuspunkter. 

Ud over Susanne Stubberups og Tina Lynges karrierelæringsdag, forsøger skolen blandt andet at skabe tættere samarbejder med de folkeskoler, der leverer elever til gymnasiet.

“Vi har blandt andet udgivet en pjece, hvori alle fremmedsprog kommer med forslag til emner, som fremmedsprogslærerne i folkeskolen og deres elever kan  komme herover og arbejde med. Det kan være sproglige workshops, leg med gloser, noget om sange på de forskellige sprog”, fortæller Tina Lynge.

Sprog skal være synlig

Et andet af skolens indsatsområder er at gøre sprog synlig i fælleslokalerne på Egaa Gymnasium.

“Vi vil gerne gøre opmærksom på sprog, gøre sprog til en del af skolens liv og hverdag. Derfor skal sprog have sin plads i skolens fælleslokaler med for eksempel forskellige artefakter, billeder, kort, citater, verber, bøjninger og så videre”, fortæller Tina Lynge.

Egaa Gymnasium tilbyder kinesisk, fransk og spansk som begyndersprog og fransk og tysk som fortsættersprog.

 

Film og undervisningsmateriale, der styrker fremmedsprog

Læs også interview med professor i fremmedsprogsdidaktik Susana Fernández: Fremmedsprog binder verden sammen

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 10. november 2021