Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Velkommen til vores nye hjemmeside. Dine iBøger finder du stadig på konto.systime.dk
Systime
Tilbage til oversigt
Samfundsfag på tværs understøtter ny læreplan i grundforløbet og klæder eleverne på til eksamen

Samfundsfag på tværs understøtter ny læreplan i grundforløbet og klæder eleverne på til eksamen

Samfundsfag på tværs er en temabaseret bog til C-niveau, der er bygget op omkring fire centrale temaer. De fire temaer er ”Køn i det senmoderne samfund”, ”Ulighed og velfærd”, ”Indvandring og integration” og ”Klimakrisen og Danmark” – temaer som ifølge udgivelsens forfattere, Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge, har stor interesse hos eleverne: 

“Lærebogen åbner op for tematisk undervisning gennem hele undervisningen på C-niveau og er dermed tilpasset karavene til det nye grundforløb. Vi mener, det vil fremme interessen for faget og klæde eleverne bedre på både til eksamen og som aktive medborgere i et demokratisk samfund, da eleverne får reel indsigt i en række aktuelle emner, som de får tilhørende redskaber til at arbejde med,” uddyber Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge, som til dagligt underviser i samfundsfag på både STX og HF.

De fire temaer i bogen dækker tilsammen læreplanen til C-niveau, og de er alle bygget op omkring både sociologiske, politologiske og økonomiske vinkler. De lever derfor også op til kravene i den nye læreplan, hvor der i grundforløbet skal undervises i fagets forskellige discipliner.

Udgivelsen, der både udkommer som iBog® og på tryk inden skolestart, er skrevet i et lettilgængeligt sprog, henvendt til eleverne:  “Vi forsøger at inddrage deres forståelse og holdninger i arbejdet med det faglige stof. Håbet er, at vi på den måde kan øge interessen for faget og dermed fremme deres deltagelse. Til alle kapitler er der desuden et udvalg af arbejdsopgaver og elevaktiverende og kreative øvelser, så læreren uden ekstra arbejde kan variere undervisningen undervejs,” afslutter forfatterne.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 26 May 2021