Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Screening i matematik – test dine elever

Screening i matematik – test dine elever

Screening – matematik består af to screeninger:

Screeningen for matematikvanskeligheder tester, om elevens grundlag for at lære matematik er i orden, altså om eleven tænker matematik og tal på den rigtige måde.

Screening – matematikvanskeligheder indeholder følgende tests:

 • vurderingsopgaver
 • talforståelse
 • simple regneoperationer
 • komplekse regneoperationer
 • opmærksomhed og arbejdshukommelse
 • logik og problemløsning

Screeningen i matematikfærdigheder tester, om elevernes færdigheder er i orden, dvs. omfanget af elevernes grundlæggende matematiske kunnen.

Screening - matematikfærdigheder indeholder tests indenfor følgende områder:

 • tal- og bogstavregning
 • brøkregning
 • førstegradsligninger
 • andengradsligninger
 • problemregning

Screening – matematikvanskeligheder kan købes selvstændigt, men indgår også i pakken Screening – Matematik, der både indeholder test i vanskeligheder og færdigheder.

Screening – matematik indgår i øvrigt også som en del af pakkerne:

 • Screening - stx
 • Screening - hf
 • Screening - hhx
 • Screening - htx

Læs mere på screening.systime.dk

 

Gratis prøveadgang

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

 

Resultater og visuelt overblik

Som lærer eller vejleder får du automatisk resultaterne fra testen, så du nemt kan skabe dig et overblik over, hvordan den enkelte elev har klaret sig – resultatet kan sammenholdes med resten af klassen.

Udførlig vejledning og FAQ

Med Screening følger en udførlig vejledning, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening

 

Skrevet af: Kristian Jørgensen
Udgivet: 29 Mar 2021