Systime
Tilbage til oversigt
Smugkig i Erhvervsfag Business

Smugkig i Erhvervsfag Business

Der er en ny udgivelse på vej til erhvervsfag på GF1, idet der er kommet ny læreplan til faget, som undervisningsmaterialet selvfølgelig skal spejle.

iBogen retter sig specifikt mod det merkantile og får derfor titlen Erhvervsfag Business.

Udgivelsen er under udvikling, og der er fri adgang frem til udgivelse juni 23 – Erhvervsfag Business kan derfor bringes i spil ved skolestart. 

De didaktiske greb

Praksisnærhed og erhvervsrettethed er det gennemgående greb. Eksempler, videointerviews og podcasts fra virksomheder er bærende elementer – og altid med oplæg til refleksion.

Opgaverne er også erhvervsrettede og placeret i tilknytning til det enkelte opslag. 

De enkelte erhverfag

Tag et kig på: 

De enkelte erhvervsfag åbnes op, efterhånden som processen skrider frem. 

Sigtet er at stille en autentisk virksomhedsudfordring til rådighed, hvor eleverne skal give bud på løsning af en praktisk problemstilling i faget.

Se fx virksomhedsudfordringen til Erhvervintroduktion, der er stillet af Too Good To Go og handler om bæredygtighed.

Desuden tænker forfatterne virksomhedssamarbejde ind. Udgivelsen stiller et koncept til rådighed med et katalog af arbejdsspørgsmål til hvert af erhvervsfagene, der kan danne afsæt for en logbog, et notat eller anden form for afrapportering, hvis eleverne besøger virksomheder eller får gæsteundervisning på skolen. 

Projekterne

I projekterne tænker vi tværfagligt på tværs af alle erhvervsfag og flere grundfag. Se matrix med fag og opgaveoversigt

Materiale udgår

Det nuværende materiale til Erhvervsfag udgår efter kommende skoleår og opdateres ikke længere. En del af de mest anvendte opgaver og projekter genfinder du dog i Erhvervsfag Business

Skrevet af: Birgitte Schou – Projektleder
Udgivet: 30. marts 2023