Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Solid fremstilling med en stærk pædagogisk ramme

Solid fremstilling med en stærk pædagogisk ramme

Tag godt imod den nye udgave af Grundbog til Danmarkshistorien

Ny medforfatter, Poul Steiner Jensen, har lagt sidste hånd på revideringen af Grundbog til Danmarkshistorien, som nu ligger klar i en ny og opdateret udgave. Det er været en omfattende proces, der både har krævet mindre justeringer, større gennemskrivninger og en hel del tilføjelser af nyt stof, kildemateriale og illustrationer.

Der er især blevet skelet til de gældende læreplaner i forbindelse med udarbejdelsen af et meget omfattende pædagogiske apparat, se fx kapitel 8. Verdenskrige og verdenskrise, 1914-1945

Kapitelintro: Rammesætning af kapitlernes centrale problemstillinger og faglige begreber i form af læsefokusspørgsmål, undersøgelsesopgaver og test af de faglige begreber 

Skriveøvelser: Eleverne arbejder selvstændigt og kreativt

Kreative fordybelsesopgaver: I dybden med de historiske emner med fokus på læreplanens faglige tilgange

Arbejdsopgaver til arbejdet med tekstens centrale pointer

Kildekritisk øvelse: Træning af centrale begreber i kildekritikken

Alle kapitler er revideret og gennemskrevet med fokus på at tydeliggøre pointer og fremhæve de faglige begreber. De seneste 100 års historie er delvis nyskrevet, og tiden efter 1973 fremtræder helt ny med nyt indhold og nye kilder. 

Bogen findes som iBog og ny trykt 3. udgave.

God fornøjelse!

Forfattere: Poul Steiner Jensen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg og Peter Frederiksen
Redaktør: Knud Ryg Olsen

Skrevet af: Mette Christensen
Udgivet: 27. juni 2022