Systime
Tilbage til oversigt
 Spøgelset fra Vietnam

Spøgelset fra Vietnam

Niels Bjerre-Poulsen om Vietnamkrigens optakt, forløb og aktualitet – med kilder, statistik, videointerviews, dokumentarer, arbejdsspørgsmål og et væld af illustrationer – målrettet historiefaget i gymnasiet.

Det er næsten 50 år siden, at Saigon faldt; 30 års krig var slut, men efterdønningerne er stadig mærkbare. Krigen har med dens rædsler og enorme menneskelige omkostninger sat sig dybe spor i den vestlige verden, og ''spøgelset fra Vietnam" dukker op, hver gang USA engagerer sig militært i internationale konflikter, senest i forbindelse med tilbagetrækningen af amerikanske tropper fra Afghanistan.

Niels Bjerre-Poulsen har sammen med redaktør Jakob Bang fra Odder Gymnasium opdateret Vietnam – den kolde krigs slagmark, 1945-1975, der udkom første gang i 2016. Den foreligger nu som iBog vietnam.systime.dk og snart også i en trykt 2. udgave. 

Bogen anlægger et bredt internationalt perspektiv: fra tiden under det franske kolonistyre over den fransk-vietnamesiske krig til supermagternes ideologiske kampplads under Den Kolde Krig. De godt 40 kildetekster belyser krigen fra mange sider: fra beslutningstagere, meningsdannere og soldater i alle lejre, fra populærkulturen og fra civile.

Videointerviews med forfatteren

Til iBogen er der produceret en række korte interviewklip, hvori forfatteren uddyber og giver nye perspektiver på kapitlets emner. Videoerne finder du i slutningen af hvert kapitel, se fx med her om erfaringerne fra Vietnamkrigen.

Ændringer ifm. iBog/2. udgave: Rammen for forståelsen af Vietnamkrigen blevet udbygget med nye afsnit om den Kolde Krigs oprindelse og afslutningDer tilføjet nye arbejdsspørgsmål og mere kvantitativt materiale at arbejde med i form af statistikker, tabeller og graferDerudover er de erindringshistoriske perspektiver blevet uddybet, og der er føjet nye afsnit til om den kulturelle arv efter Vietnamkrigen og den politiske kamp om historien, såvel i USA som i Vietnam. Herunder også afsnit om mindesmærker og museer og det billede af krigen, som Hollywood har været med til at tegne.  Krigstraumer, mytedannelser, "spøgelset fra Vietnam" har også fået et større fokus. 

God fornøjelse!

Skrevet af: Mette Christensen – Projektleder
Udgivet: 02. marts 2023