Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Store nyheder, der ændrede verden, kan bidrage til elevernes dannelse

Store nyheder, der ændrede verden, kan bidrage til elevernes dannelse

Store nyheder – undersøgende journalistik fra Watergate til fake news trækker eleverne helt ind i redaktionslokalet, der hvor store nyheder bliver afdækket. Med udgangspunkt i de helt store journalistiske afsløringer krydser bogen klinger med den stigende udvanding af pressens rolle som den fjerde statsmagt og tilbyder et vigtigt dannelseselement for nutidens unge.

“For mig at se er nyhedsbilledet i dag trist. Det er præget af gentagelser, click-baits og, havde jeg nær sagt, ligegyldigheder, for medierne løber efter de samme “breaking news” – et begreb, der i den grad har mistet sin betydning, som noget virkeligt banebrydende,” siger Henrik Poulsen, der sammen med sin medforfatter Peter Christensen derfor tog initiativ til at skrive Store nyheder – undersøgende journalistik fra Watergate til fake news.

“Formålet er at give unge gymnasieelever et indblik i og selv arbejde med nogle af historiens helt store nyheder for at illustrere, at en af pressens vigtigste opgaver er at agere vagthund og at bidrage til at afsløre magtmisbrug – til fordel for demokratiet og en bedre verden,” forklarer Henrik Poulsen.

Autentiske cases

En lille smule bedre blev verden nok, efter at fx Bob Woodward og Carl Bernstein var med til at afsløre Watergate, Seymour Hersh afdækkede My Lai-massakren og Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lund gravede sig frem til, at Danske Bank hvidvaskede kriminelle penge. Eksempler på de cases, som eleverne kan dykke ned i, når de arbejder med bogen.

Hver enkelt case rummer en fortælling og en fagdidaktisk opfølgning om journalistik, der i kraft af journalistens metoder, kildeadgange og ikke mindst personlige integritet og ihærdighed har skaffet offentligheden indblik i magtmisbrug.

Hovedparten af casene er strejfet af historiens vingesus. De stammer fra de 10 år, Peter Christensen rejste verden rundt for at tale med prisvindende og verdensberømte journalister, der ikke bare afdækkede historierne, men som blev synonym med dem. Casene er hentet fra Peter Christensens bog Scoop fra 2017, som indeholder en række autentiske interviews med de journalister, kilder og ofre, som var involveret i de pågældende sager.

“Det interessante for mig var at undersøge en artikels udvikling fra at være en helt almindelig nyhedsartikel til at blive en del af den store Historie. Der er cases tilbage til 1970’ernes Washington, Vietnam og Sydafrika, dengang verden var analog og hvor journalister arbejdede i egen ret. Casene er indbegrebet af breaking news,” fortæller Peter Christensen, som rejste på flere kontinenter for at indsamle stof.

“I Store nyheder – undersøgende journalistik fra Watergate til fake news slår vi også en bue til nutiden, hvor scoopet også kan være kollektivt, globalt og i højere grad styret af digital kommunikation,” fortæller Peter Christensen og peger på, at der fx var hundredvis af journalister fra mange verdenshjørner involveret i afsløringen af Panama Papers.

“Digitaliseringen rummer en masse udfordringer men også en masse løsninger,” fortæller han og peger på, at når kriminalitet bliver grænseoverskridende, må journalistikken også blive det.

Hvidvask i Danske Bank i Estland og russiske trolde i Skt. Petersborg er andre eksempler på nogle af bogens helt nye cases.

En ny virkelighed

Og netop digitaliseringen er med til at skabe en helt ny virkelighed for den kritiske journalistik. For eksempel får 70% af unge mellem 16-24 år deres nyheder fra sociale medier. Det viser aktuelle opgørelser fra Danmarks Statistik.

“Med digitaliseringen og nyheder via sociale medier er nyhedslandskabet i høj grad blevet konkurrenceudsat. Det er den nye virkelighed, og det betyder, at pressen som en ide´båret samfundsinstitution er under angreb,” pointerer Henrik Poulsen.

“Vi skal selvfølgelig bruge de digitale muligheder, men vi har en udfordring, når det gælder den politiske samtale, fordi den kritiske journalistik bliver presset ud. Den politiske samtale er blevet mere rå, ikke blot mellem politikere, men også i de kommentarer, der løber ind,” siger han og peger på, at vi bør rette blikket mod de unge, der søger andre steder hen end mod de redaktionelle nyhedsmedier.

“Unge mennesker skal i dag manøvrere i et farvand af fake-news, udokumenterede påstande og argumenter fra TikTok til YouTube, og derfor er kildekritik enormt vigtigt at arbejde med,” siger Peter Christensen og peger på at det pinedød er nødvendigt, at en sag holder vand, altså at man får bekræftet en påstand eller undersøgt, om der er divergerende udsagn – præcist som Woodward og Bernstein gjorde, da de afdækkede Watergate, som blot 28 og 29 årige.

“De store historiske begivenheder må vi ikke glemme. De har været med til at skabe verden af i dag. Peter og jeg håber at Store nyheder – undersøgende journalistik fra Watergate til fake news kan være et meget lille bidrag til den dannelse, som vi mener er påkrævet,” slutter Henrik Poulsen.

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 29. april 2022