Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Systime Screening flytter fokus fra rettearbejde til målrettet indsats

Systime Screening flytter fokus fra rettearbejde til målrettet indsats

Systime Screening er et online værktøj, som kan afdække elevernes færdigheder og faglige niveau. Elevernes styrker og svagheder testes online. Som lærer eller vejleder kan du se resultaterne med det samme og dele dem med dine kolleger, så I kan arbejde målrettet med evaluering og indsatsområder.

Screening kan indikere dysleksi og dyskalkuli, men er ikke et diagnosticerende værktøj og kan på den måde ikke bruges som grundlag for at påvise fx dysleksi.

Systimes screeninger dækker flere fag og alle gymnasiale retninger.

Den komplette liste over screeninger:

 • Screening - Sprog på spil (AP)
 • Screening - Sprogenes verden (AP)
 • Screening - Matematikvanskeligheder
 • Screening - Matematik
 • Screening - Almen sprogforståelse - stx
 • Screening - Almen sprogforståelse - hhx
 • Screening - Læsning og stavning

Pakker:

 • Screening - htx
 • Screening - hf
 • Screening - hhx
 • Screening - stx

Pakkerne til htx, hf, hhx og stx indeholder udover Læsning og stavning og matematik også screeninger til tysk og engelsk.

Udførlig teknisk vejledning samt lærervejledninger
Med Screening følger en udførlig vejledning, som guider dig trin-for-trin fra oprettelse af testen til afvikling af testen og opfølgning på resultaterne.

Se vejledning til Screening

Derudover findes der på alle screeningerne, bortset fra Sprogenes verden og Sprog på spil, en vejledning til læreren, som giver denne et indblik i tankerne bag samt idéer til, hvordan man kan bruge resultaterne.

Gratis prøveadgang

Som lærer eller vejleder kan du få en gratis prøveadgang, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Vi tilbyder alle skoler 1 uges gratis prøveadgang pr. screeningspakke, og I vælger selv i hvilken uge.

Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Skriv til systime@systime.dk for prøveadgang eller ring til os på 70 12 11 00.

Herunder dykker vi ned i et par af vores screeningsprodukter. Nederst finder du links til flere artikler om screening.

Almen Sprogforståelse

Screening – almen sprogforståelse – stx og hhx er udviklet med fokus på at kunne bruges uafhængigt at et specifikt undervisningsmateriale.

Sprogenes verden og Sprog på spil er udviklet til at skulle bruges i forbindelse med de to udgivelser med samme titel.

Screening – almen sprogforståelse – stx og hhx samt Sprog på spil er blevet opdateret til læreplansopdateringen 2020. Opgaver der ikke længere er relevante er blevet fjernet. Sprogenes verden opdateres hen over sommeren, så den er klar til skolestart.

Derudover kan de forskellige tests tilpasses det afviklede undervisningsforløb gennem til- og fravalg af delelementer i testene.

Læs mere om screeningerne til Almen SprogforståelseMatematikvanskeligheder

Tests i vurderingsopgaver, talforståelse, simple regneoperationer, komplekse regneoperationer, logik og problemløsning, opmærksomhed og arbejdshukommelse. Materialet kan indikere generelle og specifikke matematikvanskeligheder.


Forfatterne Signe Stougaard og Louise Pold Kruse fortæller, hvordan de arbejder med specifikke matematikvanskeligheder på skolen: Se video på YouTube

Hvordan er det at have matematikvanskeligheder som elev?: Se video på YouTube 

Læs mere om Screening – Matematikvanskeligheder

Læsning og stavning

"Systimes Screening fungerer rigtigt godt, og testene er retvisende. Har eleverne tegn på dysleksi, så kan man ret tydeligt se det på screeningsresultaterne."

– Bianca Bøg Larsen, Læsevejleder på Aarhus Akademi


Screening – Læsning og stavning indeholder en række tests, som giver et bredt indtryk af elevernes sproglige overblik og kompetencer. Læsevejlederens og lærerens tolkning af elevernes testresultater tydeliggør elevernes styrker og svagheder og kan pege på potentielle indsatsområder.

Screening – Læsning og stavning kan indikere dysleksi.

Materialet indeholder bl.a. tests i:

 • stavning afprøvet ved orddiktater (almindelige ord og nonsensord)
 • staveskelneevne (helordsgenkendelse)
 • lydskelneevne (kodning fra bogstav til lyd)
 • ordadskillelsesopgave
 • ordforråd med ord i kontekst
 • læsehastighed og læseforståelse.

Læs mere om Screening – Læsning og stavning

 

Læs artiklen Systimes Screening sikrer en god skolestart, hvor en læsvejleder og underviser fortæller om hendes erfaringer med Screening. 

Læs også artiklen Bedre læring med screening.systime.dk

 

Skrevet af: Chris Thomassen Lerche – Projektleder
Udgivet: 06 Jul 2021