Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Systimes Screening sikrer en god skolestart

Systimes Screening sikrer en god skolestart

Læsevejledere har stor gavn af Systimes Screening, som hurtigt identificerer de elever, der har læse- og staveproblemer. Og i engelsk kan Screening hjælpe lærere med at differentiere undervisningen fra begyndelsen. Vi har talt med læsevejleder og underviser i engelsk på Aarhus Akademi, Bianca Bøg Larsen.

Som det er obligatorisk for alle, der starter på en gymnasial uddannelse, får også elever på Aarhus Akademi testet deres læse- og stavefærdigheder lige efter skolestart. Screeningen og den efterfølgende understøttende undervisning er højt prioriteret på skolen, hvor alle nye elever bliver testet i blandt andet læsehastighed og kobling af bogstav og lyd.

"Med Systimes Screening og et godt samarbejde med faglærerne kommer eleverne godt fra start", fortæller Bianca Bøg Larsen, der er læsevejleder og underviser i engelsk.

Screening virker

Ifølge Bianca Bøg Larsen tester Systimes Screening for netop det, som læsevejlederne har brug for at vide. Og så er det nemt at trække resultaterne ud.

"Systimes Screening giver hurtigt et overblik over en klasse, og pinpointer hvilke elever man skal tale med. Den tester for det, vi har brug for at vide", siger Bianca Bøg Larsen.

Inden Aarhus Akademi for fem år siden fik Systimes Screening, brugte de en screeningstest på papir. Men ifølge Bianca Bøg Larsen varierede resultaterne så meget fra klasse til klasse, at det var svært at basere det videre arbejde på. Skolen var derfor på udkig efter et pålideligt screeningssystem. Systimes Screening var et oplagt valg.

"Systimes Screening fungerer rigtigt godt, og testene er retvisende. Har eleverne tegn på dysleksi, så kan man ret tydeligt se det på screeningsresultaterne. Det er sjældent, at eleverne bonner ud på Systimes Screening uden også at bonne ud på ordblindetesten", fortæller Bianca Bøg Larsen.

Og mange af eleverne er glade for, at der bliver taget hånd om deres problemer.

"Mange kommer fra folkeskolen og er frustrerede over, at der ikke er sket noget. Jeg har flere eksempler på de flittige piger, der har arbejdet dobbelt så hårdt, men ikke kan flytte sig fagligt, og så viser sig at være ordblinde. Mange af de piger er så velkompenserede, men kan bare ikke blive ved med at kompensere. På et tidspunkt skal du have nogle hjælpemidler, og så det er tit en lettelse at finde ud af, at det er ordblindhed, der ligger bag", forklarer Bianca Bøg Larsen.

Visuelle resultatvisninger

I første omgang kigger Bianca Bøg Larsen på den samlede klasseoversigt for at se, om der er indikationer på dysleksi. De elever, der har tegn på ordblindhed, indkalder hun til samtale. Som udgangspunkt for samtalen bruger Bianca Bøg Larsen kompetencespind og søjlediagram, som viser den enkelte elevs resultater sammenlignet med hele holdets resultater. Screeningsresultaterne udregnes i procent og point, og underviseren har mulighed for at give skriftlig feedback til den enkelte testtagers resultater.


Resultatoverblik over hele klassen.

Kompetencespind der viser den enkelte elevs resultat i forhold til resten af klassen.

Søjlediagram der viser den enkelte elevs resultat i forhold til resten af klassen.

Screening i engelsk

Langt hovedparten af skolens engelsklærere bruger Systimes Screening – også Bianca Bøg Larsen. Hvert år starter hun med at screene sine elever i engelsk. Efterfølgende har hun en samtale med hver enkelt elev. Også her tager hun afsæt i søjlediagrammet, der viser elevens faglige placering i forhold til resten af klassen.

"Diagrammet kan være en god indgang til en snak om, hvordan eleven har det med engelsk. Især er det vigtigt for de elever, der har svært ved engelsk. Det betyder meget, at de bliver set og hørt – ikke mindst for mig. Der kan nemlig godt gå lang tid, før man kender elevernes standpunkt i et fremmedsprog. Når jeg starter med en test, kan jeg straks differentiere min undervisning", fortæller Bianca Bøg Larsen, som også bruger resultaterne fra Screening, når hun danner grupper.

"Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger her. Nogle kan ikke sige to sammenhængende ord på engelsk, mens andre taler flydende. Og de skal jo ikke være sammen. I hvert fald ikke som hovedregel".

Eleverne bliver testet i engelsk tre gange det første år, og hver gang holder Bianca Bøg Larsen evalueringssamtaler med alle eleverne.

"Eleverne kan især se formålet med screening, når den efterfølges af en snak. Den første samtale er ikke obligatorisk, men det er en god indgang til en engelskklasse. Eleverne føler sig hørt og set fra starten. Ellers kan der måske gå et halvt år, før jeg finder ud af, at den stille pige nede i hjørnet ikke kan sige et ord engelsk. For jeg kan ikke nå at se og høre dem alle sammen med 30 elever i klasserne", slutter Bianca Bøg Larsen.

FÅ INDFLYDELSE PÅ SCREENING

Systime sætter pris på alle sine brugere og modtager derfor gerne forslag til ændringer og forbedringer af screeningsværktøjet. Kontakt projektleder for Screening, Chris Thomassen Lerche, hvis du har ris, ros eller andre henvendelser til Systimes screeningsværktøj.

GÅ TIL SCREENING.SYSTIME.DK

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 01 Oct 2020