Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Teori og aktuelle eksempler mødes i Medier og meningsdannelse

Teori og aktuelle eksempler mødes i Medier og meningsdannelse

Medier og meningsdannelse er en ny bog af Ole Hedegaard Jensen til undervisningen i samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Den er netop udkommet som iBog®. Bogen kan bruges på A-, B- og C-niveau, og den dækker dele af kernestoffet i sociologi og politik.

I Medier og meningsdannelse fremstilles en række sociologiske teorier om identitetsdannelse og meningsdannelse, om digitale indfødte og digitale indvandrere, om adfærd på de sociale medier og om diskursanalyse.

Fra politikområdet inddrages politisk kommunikation, retorik og argumentationsteori, teorier om mediernes effekt på modtageren, medialisering og spin. Der er også kapitler om mediernes betydning for og rolle i demokratiet, om mediernes rolle i krisetider med coronakrisen som case, om populisme, overvågningskapitalisme, konspirationsteorier og fake news.

I Medier og meningsdannelse findes en vekselvirkning mellem teorier og konkrete eksempler. Hvert kapitel indledes med refleksionsspørgsmål og afsluttes med kernebegreber, tjekspørgsmål og opgaver. iBogen afsluttes med en interaktiv quiz, der dækker alle kapitlerne.

Skrevet af: Rikke Haue
Udgivet: 03. november 2021