Systime
Tilbage til oversigt
Tilgængelighed er i fokus i den nye iBog

Tilgængelighed er i fokus i den nye iBog

Et team af designere og udviklere inden for it, læse- og brugeradfærd har de seneste par år arbejdet på at gøre iBogen endnu bedre – blandt andet bliver tilgængelighed markant øget og den generelle brugeroplevelse væsentligt forbedret.

Næste generation af iBogen står klar i kulisserne. Noget af det, der er blevet væsentligt forbedret er tilgængeligheden. UX designerne på Systime tog tidligt i processen kontakt til læseeksperter.

I processen er der blevet arbejdet design strategisk med iBogen som produkt. Som noget nyt bliver der med den nye iBog en høj grad af genkendelighed – på tværs af iBøger. Denne tilgang skal sammen med de nye features være med til at sikre en højere grad af tilgængelighed i udgivelserne. Søgefeltet ligger det samme sted, navigationen er ens m.m. iBøgerne vil dog stadig være unikke i kraft af deres forsider, indhold og forlagenes branding.

“Vi har arbejdet intenst på at sikre en god læseoplevelse og en tilgængelig brugerflade. Vi har håndteret processen metodisk, med både inddragelse af eksperter, teknisk validering og kvalitative brugertest. Det har udmøntet sig i et udvalg af features, hvor brugeren eksempelvis selv kan vælge skrifttype, indstille skriftstørrelse og linjeafstand.” Det fortæller Lisbeth From Birkholm, UX designer på den nye iBog, og uddyber:

“Med den nye iBog kommer også en ny og forbedret oplæsning (talesyntese), hvor brugeren får mulighed for at vælge oplæsning af mand eller kvinde, samt indstille oplæsningens hastighed. Sidstnævnte, ved vi fra vores mange brugertests, er en værdifuld funktion”. 

På en af de allerførste workshops deltog bl.a. Karin Bendtsen, der er læsevejleder og underviser på htx i Horsens. Som superbruger af iBog og læsevejleder for ordblinde kunne hun fra første færd bidrage med en væsentlig erfaring. Hun mener, at digitale læremidler giver fx ordblinde elever en større mulighed for at følge med, bl.a. fordi de i flere af dem kan klikke sig ind på forklaringer af ord og begreber.

“Digitale læremidler åbner døre for eksempel for ordblinde elever og for fagligt svage elever. Samtidig med at de dygtigste kan blive udfordret”, siger hun og pointerer, at netop tilgængeligheden for ordblinde elever er blevet endnu bedre i den nye iBog.

iBog tilpasset brugernes behov

“For at imødekomme behovene hos både studerende og undervisere i forskellige uddannelsessammenhænge, har vi i vores researchfase, identificeret de vigtigste pain points hos brugerne. Bl.a. har der været oprettet brugergrupper på sociale medier, UX teamet har været ‘med på lyt’ i Brugerservice, og vi har arbejdet os igennem de mange mange kommentarer, der løbende er kommet ind via vores ‘Sig din mening’ funktion”, forklarer Lisbeth From Birkholm. 

Helt fra starten har UX- og udviklingsteamet inddraget brugerne i designprocessen, og der er blevet tegnet et utal af skitser og udarbejdet mange prototyper undervejs. 

“Vi har testet ambitiøst, dybt og bredt i de forskellige målgrupper i forhold til styrker, svagheder og tilgængelighed. Normalt gennemfører virksomheder to-tre brugertests inden lancering – vi har indtil nu gennemført syv.”, forklarer Mikkel Michelsen, der har været Product Manager på iBogen.

Designerne har bestræbt sig på at få respons fra så mange forskellige elevtyper som muligt. Det vil sige elever med forskellige færdighedsniveauer, uddannelsesniveauer og uddannelsesretninger, ligesom også lærerpanelet har bestået af både digitalt erfarne og ikke-erfarne undervisere.

“Vi har en platform, der bliver brugt af mange mennesker. I dag har godt 200.000 elever og studerende adgang til iBøger og mere end 20.000 undervisere. Vi er forpligtede til løbende at opdatere platformen, så den kan følge med tiden og brugernes forventninger”, forklarer Søren Peter Sørensen, som er digital direktør i Systime.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 21. juni 2022