Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Torben Benoni, Egaa Gymnasium

Torben Benoni, Egaa Gymnasium

Torben Benoni er lektor på Egaa Gymnasium. Han underviser især i fagene fysik og filosofi – og af og til også i matematik og astronomi. Her fortæller han om sine erfaringer med iBiblioteket.

I fysikundervisningen er den største fordel ved iBøgerne nok de mange interaktive simulationer, der viser fænomener eller processer, som kan være meget vanskelige at forstå ud fra en figur.

På billedet herover kan du fx se en simulation, der viser et svingende pendul. Samtidig kan man på en graf se, hvordan den kinetiske, potentielle og mekaniske energi varierer, når pendulet svinger fra side til side. Sådanne simulationer kan man selvfølgelig også finde rundt om på nettet, men her er de forklaret på dansk og med de samme begreber og symboler, som anvendes i resten af fysikbogen.

Når jeg underviser, er det let at vise figurer, videoer, tabeller osv. enten i PowerPoint eller direkte fra iBogen.

Jeg bruger quizzerne i iBøgerne meget. De tester naturligvis en ret snæver form for viden, men jeg mener heller ikke det primære formål med dem er summativ evaluering. Men de giver eleverne et hurtigt overblik over, om der er noget faktuelt i et afsnit, de ikke har forstået. Og så synes de faktisk, det er sjovt at afprøve deres viden på denne måde. De laver quizzerne flere gange for at opnå en høj score.

Hvis nogle spørgsmål i en quiz falder uden for det, vi har gennemgået, kan jeg vælge dem fra, inden jeg deler quizzen med eleverne. På den måde kan jeg tilpasse quizzen til mit hold.

Hvis jeg lader eleverne lave en test i starten af en time, giver det mig et hurtigt overblik over, hvilke dele af et emne de fleste har en god forståelse for – og hvilke dele der skal fokuseres på i undervisningen. Det synes jeg er smart.

Mine filosofielever er også generelt glade for iBøger. Det er let for dem at fremsøge bestemte afsnit i iBogen, og de kan skrive noter direkte i iBogen. Mange bruger også det gratis program Diigo sammen med deres iBøger, og det giver mulighed for at lave overstregninger med forskellige farver i iBøgerne, dele noter i grupper osv. I forhold til matematik og fysik savner jeg dog at kunne skrive formler ind i notefelterne, men det kan være, den feature kommer på et tidspunkt.

På min skole har vi haft prøveadgang til iBiblioteket i to perioder. Det gav mulighed for at anvende flere forskellige materialer i undervisningen. I to af mine fag, fysik og matematik, er en stor del af undervisningen ofte baseret på et enkelt lærebogssystem. Det har nogle fordele, fx at eleverne let kan få overblik over det gennemgåede stof, men med iBiblioteket er det muligt at lave forløb med materialer fra flere forskellige iBøger, blandt andet et forløb om lydbølger og musikinstrumenter, hvor der er et godt afsnit i en anden iBog end den, eleverne normalt bruger.

Noget andet eleverne rigtig glade for ved iBiblioteket var, at de selv kan søge materiale i alle iBøgerne. I forbindelse med AT og SRP kan de på den måde hurtigt finde relevant materiale på det rigtige niveau. En del elever plejer at google efter materiale, og så finder man i matematik og fysik en masse, der enten er på for lavt eller på alt for højt niveau. Materialet i iBiblioteket er jo netop skrevet til gymnasieelever.

Der er selvfølgelig en risiko for, at eleverne fristes til at gå på Facebook midt i timen, når de nu sidder der bag computerskærmen. Det stiller nogle krav til, at man som lærer påtager sig sit ansvar for klasserumsledelse. At det er mig, der bestemmer, i hvilke sekvenser vi bruger computeren, og i hvilke sekvenser skærmen er klappet i, og vi fx diskuterer Kants filosofi, eller eleverne i små grupper gennemgår matematiske beviser for hinanden ved rulletavler. Men den situation synes jeg faktisk ikke er blevet anderledes af, at jeg nu bruger iBøger. De fleste af mine elever skriver alligevel noter på deres computer og vil derfor alligevel have deres computer fremme hele tiden.

Skrevet af: Torben Benoni
Udgivet: 28. februar 2018