Systime
Tilbage til oversigt
Sæt spot på mundtlighed i undervisningen

Sæt spot på mundtlighed i undervisningen

Mundtligheden fylder meget i undervisningen og i vores kultur, men der undervises sjældent i mundtlighed. Det vil ny temabog på vej til dansk lave om på.

Mundtlighed i dansk giver en indføring til undervisning i mundtlighed og dækker samtidig det sproglige stofområde bredt: samtaleanalyse, talehandlinger, argumentationsanalyse og retorik. 

Eleverne præsenteres for mundtlige genrer og et mundtligt begrebsapparat, som understøttes af videoeksempler, hvor skuespillere demonstrerer begreberne. Begreberne anvendes i analysen af mundtlige tekster, i kreative øvelser og i produktionen af mundtlige tekster. Eleverne øver sig også i aktiv lytning og at kunne give og modtage kvalificeret feedback. 

Mundtlighed i dansk rummer et bredt udsnit af mundtlige tekster i forskellige genrer og modaliteter. Bogens syv kapitler har et overordnet fælles mål – nemlig at tilbyde eleverne et perspektiv på og give redskaber til, hvordan de på den ene side kan undersøge, diskutere og vurdere andres mundtlige tekster, og på den anden side kan tale om og arbejde med deres egen mundtlighed, så de udvikler deres mundtlige kompetencer og får oparbejdet en sproglig bevidsthed og et metasprog om deres egen mundtlighed.

Bogens syv kapitler omhandler:

  1. Mundtlighed – verbal, paraverbal og nonverbal sprog
  2. Samtaler 
  3. Debat
  4. Taler
  5. Den mundtlige fortælling, herunder lydbog og podcast
  6. Performativ litteratur, bl.a. om slam poetry
  7. Det mundtlige oplæg

iBogen udkommer medio februar, men kig med allerede nu. 

Skrevet af: Lars Granild
Udgivet: 05. januar 2022