Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Virtuel undervisning skal bruges, når det giver mening

Virtuel undervisning skal bruges, når det giver mening

Op til 20% af undervisningen må omlægges til virtuel undervisning. Det vil flere uddannelsesinstitutioner formentlig benytte sig af, siger Jesper Tække, der forsker i digitale læremidler, – og så længe den virtuelle undervisning kan noget, den fysiske ikke kan, giver det god mening, mener han.

Nogle elever blomstrede fagligt, nogle tog et skridt op ad dannelsesstigen og andre fandt de vises sten, når konkrete forsøg blevet afprøvet hjemme i køkkenet. 

Trods mange negative konsekvenser af nødundervisningen viste den virtuelle undervisning sig også at rumme lyspunkter – og det er dem, vi ifølge Jesper Tække skal holde fast i, så den fremtidige virtuelle undervisning ikke bliver en spareøvelse, men en reel og relevant læringsstrategi.

“Der skal være en didaktisk eller social begrundelse for at anvende virtuel undervisning. Der skal – når der altså ikke er en nødvendig nedlukning af samfundet – være noget, du ikke kan opnå i det fysiske rum, ellers er der bare tale om en instrumentalistisk rationalisering,” siger han.

Det er vicerektor på Københavns åbne Gymnasium, Mads Strarup, enig i. 

“Den virtuelle undervisning må ikke blive en erstatning for den fysiske, men et aktivt valg, fordi det er den rigtige form, der passer til de faglige og sociale mål, læreren har sat for sit undervisningsforløb” siger han og pointerer, at vi her er forpligtede til at huske de gode sider, der kom frem under nødundervisningen. Han refererer blandt andet til nogle meget positive oplevelser, som lærere på Københavns åbne Gymnasium fik med nogle af deres elever.

“Flere lærere oplevede, at elever, der normalt ikke siger særligt meget i klasserummet, blomstrede og udviste en faglighed og en fagforståelse, som de ikke før havde gjort. De elever må vi ikke svigte. Og dén erfaring må vi ikke sidde overhørig, for så har vi misforstået vores job. I klasserummet er vi jo også altid på udkig efter læringsstrategier, der virker – og nu har vi fået et format forærende – på godt og ondt – og hvis vi ikke omsætter det til noget konkret i gymnasieskolen, så svigter vi vores opgave,” siger han og pointerer:

“Og derfor må vi hellere ikke falde tilbage på det, der var før 11. marts 2020.” 

 

Erfaringer skal modnes

Lige nu er lærere og elever stopmætte af virtuel undervisning. Halvandet år med nødundervisning, on and off, har sat sine spor. Det har krævet sin kvinde og sin mand at skulle designe ny, kreativ læring fra dag-til-dag for at viderebringe viden, kundskaber og dannelse til online uden at have den fysiske kontakt med eleverne overhovedet.

“Vi har nok nået kvalmepunktet”, siger Ann-Kristin Nielsen, som underviser på Marie Kruses Gymnasium, om de sidste mange måneder med virtuel undervisning og tilføjer:

“Men vi er også i en proces, og når erfaringerne under corona har lagret sig, og vi tænker tilbage på dengang, vi havde virtuel undervisning, så sker der måske noget andet, og så kan vi måske i højere grad finde frem til det gode, det der virkede. Og til den tid tror jeg, vores ledelse måske kunne finde på at sætte sig ned og finde ud af at tage det bedste fra begge verdener. Men der er vi ikke endnu.”

På Københavns åbne Gymnasium er ledelsen heller ikke klar til at melde noget konkret ud om skolens overordnede plan med virtuel undervisning. Men de indledende tanker er begyndt at ulme.

“Vi er kun lige begyndt snakken og skal nok have nødundervisningen lidt på afstand. Erfaringerne fra de sidste halvandet år er ved at bundfælde sig, og når de har har fået lidt tid, åbner de nok op for det virtuelles store potentialer – ikke som en chokløsning, men som en strategisk bevægelse,” siger han og understreger, at en eventuel omlæggelse af op til 20% af undervisning til virtuel undervisning nødvendigvis skal være et skoleprojekt og tænkes ind i blandt andet skemalægningen.

“Store omlægninger af gymnasiets praksis tager tid, men de erfaringer vi har fået det sidste halvandet år, selvom nogle også er negative, er guld værd for at kunne igangsætte udviklingen af, hvordan vi forvalter de 20% på den bedste måde,” slutter han.

Vi arbejder på at samle gode og relevante virtuelle undervisningserfaringer fra lærere. Vi linker naturligvis dertil, så snart vi har noget konkret.
Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 17 Sep 2021