Systime

Til eksamen med dine iBøger

Du må gerne tilgå dine iBøger til eksamen

Selvom der er sket en skærpelse af de gældende regler om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver, er det stadig tilladt at anvende de digitale lærebøger, som du er blevet undervist i, såfremt de ikke kan downloades og gemmes lokalt. Og det kan iBøger ikke, da de indeholder videoklip, lyd og interaktiviteter.

For digitale lærebøger, som en iBog, der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen, gælder det, at eleverne gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den.


$6 i Vejledning til eksamensbekendtgørelserne er særlig interessant for elever, der bruger iBøger i deres undervisning.

Heri står der nemlig:

Det vil fortsat være tilladt for eksaminanderne at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler ved de fleste prøver. Det kan fx være digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Og længere nede er det præciseret:

Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et hold/en klasse på skolens foranledning har benyttet i undervisningen, og det skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for skolen at opbevare det lokalt eller for eksaminanden at medbringe det. Normalt vil det være muligt at opbevare fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia etc. lokalt, hvorimod det fx i nogle situationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt ligesom online ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan gemmes lokalt.

Relevante henvisninger vedrørende prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser