Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Velkommen til vores nye hjemmeside. Du finder dine iBøger® på konto.systime.dk
Systime

Systimes Webinarer

Vi tilbyder en række gratis fagspecifikke webinarer med fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.
Webinaret vil blive tilpasset den aktuelle undervisningsvirkelighed.

August

19/8 – Det tyske valg

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

I dette webinar vil Wiebke Petrowitz give forslag til, hvordan man kan arbejde med det tyske valg, politiske emner og det tyske politiske system i undervisningen.


Oplægsholder:
Wiebke Petrowitz, tysk- og samfundsfagslærer på Marie Kruses Gymnasium.

25/8 – Hudens værk

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Efter en overordnet bestemmelse af hudens sociale biologi vil Lis Norup give eksempler på, hvad samfundsmæssige forhold, kulturelle vaner, køn, etnicitet og identitet skriver på hudens tavle.

Oplægsholder:
Lis Norup, Undervisningsadjunkt på Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet og forfatter til udgivelsen Hudens værk.

September


1/9 – Demokrati og valg – med kommunalvalget som case

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Kom tæt på det nære demokrati i undervisningen. Med udgangspunkt i kommunalvalget 2021 giver Sara og Johannes deres bedste bud på aktiviteter og forløb, der kan gøre arbejdet med valget levende for eleverne.

Oplægsholdere:
Sara Frederiksen, Støvring Gymnasium og Johannes Andersen, samfundsforsker, Aalborg Universitet.

8/9 – HVAD VISER FORSKNINGEN? Hands-on i alle fag: Mock-ups, scenarier, prototyper … fysisk, virtuelt og hybridt

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Elevernes arbejde med prototyper, mock-ups, storyboards og scenarier gør det til en meget konkret aktivitet at lære noget.
På dette webinar får du eksempler på, hvordan du kan bruge de forskellige metoder – uanset hvilke fag du underviser i.

Oplægsholdere:
Lotte Stenlev, innovations- og uddannelseskonsulent, lærebogsforfatter og underviser.

Morten Winther Bülow, underviser på Aarhus Katedralskole og erhvervsPhD-studerende på Aarhus Universitet.

15/9 – Kunsten at se på monumenter

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Med afsæt i Kunsten at se på monumenter vil forfatterne drøfte, hvilke fordelene ved at lade kunsten spille en central rolle i oldtidskundskabsundervisningen. Hvad tager eleverne med sig fra kunstsøjlen?

Oplægsholdere:
Katja Holm, Frederiksberg VUC og stx.

Marie Kluge, Herlev Gymnasium.

De to oplægsholdere er desuden forfattere til Kunsten at se på monumenter.

22/9 – Britisk multikulturel litteratur

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

I dette webinar vil du blive introduceret til de tre faser af sort og britisk asiatisk litteratur samt den nyeste udvikling inden for læsning og analyse af multikulturelle tekster. Webinaret tager afsæt i udgivelsen Everyone is Here - New Shapes of Diversity and Belonging in Britain, da de nyeste analysemodeller og faser findes i denne udgivelse.

Oplægsholder:

Oktober

5/10 – Arabisk filosofi

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Christian Høgel (SDU) og Saer El-Jaichi (DIIS) giver i dette webinar en ny og nuanceret vinkel på arabisk kultur gennem et indblik i dens tidlige filosofiske tradition.

Oplægsholdere:
Christian Høgel, Professor MSO på Syddansk Universitet (SDU) og Saer El-Jaichi, Postdoc på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

De to oplægsholdere er desuden forfattere til udgivelsen Arabisk filosofi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

3/11 – Problembaseret undervisning i de merkantile fag

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Til dette webinar vil de to oplægsholdere nærmere belyse og konkretisere problembaseret undervisning i praksis. Som inspiration vil oplægsholderne dele egne erfaringer fra fagene Erhvervsøkonomi og Afsætning, og de vil inddrage og diskutere eksempler på problembaserede opgaver fra lærebøgerne Virksomhedens verden og Marketing.

Oplægsholder:
Sebastian Hauge Lerche, Vestegnens HF og VUC og Søren Seest Marquart, Aarhus Business College.

10/11 – Virus

Tid:
kl. 15.30 - 16.30

Virus er naturligvis et højaktuelt emne og er blevet en væsentlig del af vores hverdag, men faktisk har virus altid været en del af menneskets hverdag. I dette webinar vil forfatterne til udgivelsen Virus give en introduktion til emnet, og komme med forslag til, hvordan man kan undervise i emnet i fagene biologi, bioteknologi og matematik.

Oplægsholder:
Morten Eskildsen, Karen Helmig og Michael Brix Pedersen, Birkerød Gymnasium. De tre oplægsholdere er forfattere til udgivelsen Virus.