Systime

Webinarer

Inspiration til din undervisning

Her på siden finder du webinarer med fokus på hands-on erfaring, digital didaktik og konkrete eksempler, du kan bruge som inspiration til din undervisning.

Se eller gense et tidligere webinar

Blev du forhindret, eller vil du gense et webinar, har du mulighed for at se afholdte webinarer, når det passer dig.

Se afholdte webinarer


Elevstemmer i gymnasiet

4. oktober

Med afsæt i begrebet elevstemme peger oplægget på tilgange til, hvordan vi som lærere kan imødekomme eleverne i undervisningen med blik for deres stemme.

Læs mere og tilmeld dig

Metoder og kompetencer i oldtidskundskab

11. oktober

Webinaret præsenterer elevrettede modeller for fagets metoder og kompetencer og give bud på, hvordan de kan bruges i undervisningsplanlægningen og i forbindelse med evalueringer.

Læs mere og tilmeld dig

Tyskland i forandring

24. oktober

Med udgangspunkt i temaudgivelsen Im Wandel fortæller forfatterne om deres didaktiske tilgang til de tre kriser: Klimakrisen, flygtningekrisen og håndteringen af Covid-krisen.


Læs mere og tilmeld dig

Didaktiske greb i danskfaget

22. november

Med udgangspunkt i en præsentation af tre undervisningsforløb fra grundbogen Dansk i tiden præsenterer webinaret en række didaktiske greb, der gør undervisningen aktuel, varieret og kreativ. 

Læs mere og tilmeld dig

Alle kan lære matematik

29. november

Med udgangspunkt i iBogen Nøglen til mat C hf fortæller forfatterne om deres arbejde med elever, der gennem hele deres skolegang har haft svært ved matematik. Gennem succesoplevelser og træning kan eleverne komme frem til den erkendelse, at matematik slet ikke er så svært alligevel.

Læs mere og tilmeld dig