Systime

Webinarer

Kommende webinarer – se herunder

Gratis webinarer med fokus på hands-on erfaring, digital didaktik og konkrete eksempler, du kan bruge som inspiration til din undervisning.

Se eller gense et tidligere webinar

Blev du forhindret, eller vil du gense et webinar, har du mulighed for at se afholdte webinarer, når det passer dig.

 

Oktober

Billedkunst, design og arkitektur: Inddrag kunstnerisk praksis i SRP

Få input og eksempler på arbejde med SRP med selvproduceret materiale, der giver eleverne mulighed for på forskellig vis at inddrage den praktiske dimension i billedkunst og design & arkitektur.

Tidspunkt: 12. oktober kl. 15.30-16.15

Læs mere og tilmeld dig webinaret

Oktober

Historie: Aktuelle temaer i de danske kvinders historie

De seneste år har budt på både ophedede diskussioner, politiske tiltag og nye og mere nuancerede fortællinger bl.a. vedr. ligestilling, repræsentation, vold mod kvinder, abort, familieliv og mode. I webinaret dykker forfatterne bag De danske kvinders historie ned i nogle af temaerne og giver et bud på, hvordan de kan indgå i historieundervisningen.

Tidspunkt: 26. oktober kl. 15.30-16.15

Læs mere og tilmeld dig webinaret

November

Dansk: Affektteori og undersøgende litteraturlæsning

Litteraturens evne til at vække følelser i os er én af de væsentligste årsager til, at vi læser. Alligevel er der i undervisningssammenhænge ikke tradition for at tale om følelser i forhold til litteratur. Men i litteraturforskningen er der gennem de seneste 10-15 år sket et paradigmeskift i måden, vi tænker læsning på. Dette webinar sætter fokus på affektteori og giver konkrete bud på, hvordan følelserne kan få en central plads i danskfaget.

Tidspunkt: 2. november kl. 15.30-16.15

Læs mere og tilmeld dig webinaret

November

Tysk: Casebaseret undervisning i tysk virksomhedskommunikation

Webinaret tager udgangspunkt i udgivelsen Im Unternehmen, der med en casebaseret tilgang fokuserer på tysk virksomhedskommunikation. 

Forfatterne arbejder i udgivelsen med elevaktivering, der gør eleverne til aktører i undervisningen, og dette vil blive yderligt udfoldet i webinaret.

Tidspunkt: 16. november kl. 15.30-16.15

Læs mere og tilmeld dig webinaret

November

Kemi: Bliv inspireret til undervisning i lægemiddelkemi

Bliv inspireret til at undervise i lægemiddelkemi med udgangspunkt i den nye og stærkt reviderede udgave af bogen Lægemiddelkemi, der nu også findes som iBog.

Tidspunkt: 30. november kl. 15.30-16.15


Læs mere og tilmeld dig webinaret

December

Engelsk: Nye vinkler på den sorte amerikaners stemme i det moderne USA

Webinaret introducerer nye vinkler på, hvordan man kan undervise om sorte amerikaneres historie, borgerrettigheder, racisme og aktuelle forhold, som kan være medvirkende til at give eleverne et nuanceret billede af forholdene i det moderne USA.

Tidspunkt: 7. december kl. 15.30-16.15

Læs mere og tilmeld dig webinaret