Systime
Tilbage til oversigt
Større frihed til lærerne

Større frihed til lærerne

iBiblioteket kan noget andet end de fysiske bøger. Det kan bl.a. give et boost til lærernes arbejdsglæde. Vi har talt med IT-pædagogisk konsulent Sara Maria Brygger på Birkerød Gymnasium, som sidste år fik adgang til iBiblioteket med mere end 500 digitale iBøger fra seks forlag.

“Arbejdsglæden er blevet større og vores arbejdspres lettere.” 

Sådan siger it-pædagogisk konsulent og underviser i religion og dansk på Birkerød Gymnasium, HF, IB og kostskole, Sara Maria Brygger, efter skolens ledelse sidste år gav alle lærere og elever adgang til iBiblioteket. Hun uddyber:

“Når vi forbereder forløb fx, giver iBiblioteket os en stor frihed til at gå ind og vælge netop det materiale, der passer ind i sammenhængen. Nogle gange bruger vi måske kun 20 % af et kapitelafsnit fra en grundbog. Uden iBiblioteket skulle vi finde relevante tekster andre steder, scanne, kopiere ​og holde øje med, hvor meget vi må bruge. Det er især et problem i de store tekstlæsningsfag. Så det er en stor lettelse at have et enormt udvalg af didaktiseret digitalt materiale lige ved hånden.”

Sara Maria Bryggers fag er religion og dansk, såkaldte aktualitetsfag, hvor underviserne er afhængige af at kunne præsentere aktuelt stof, nyeste tids litteratur og relevante cases.

“Det er en stor fordel, at materialet i iBiblioteket hele tiden blive opdateret med nye kilder og nye cases. På den måde bliver vores arbejde og planlægning af undervisningen mere ligetil”, siger hun.

Lærernes autonomi

Da ledelsen på Birkerød Gymnasium sidste år besluttede at købe adgang til iBiblioteket skyldtes det dels, at både lærere og elever havde gode erfaringer med iBiblioteket fra tiden under nedlukningen, dels at lærernes efterspørgsel på iBøger var blevet så stor, at ledelsen vurderede, at det kunne lade sig gøre at købe adgang til hele iBiblioteket. 

“Hvert år søger vi om penge til indkøb af læremidler, og da det i stigende grad var til iBøger, prioriterede ledelsen at købe hele pakken”, fortæller Sara Maria Brygger, der oplever, at reaktionerne fra kollegerne har været overvældende positive.

“De har været rigtig glade for fri adgang til de digitale materialer. På den anden side har ledelsen heller ikke lukket helt for papirbøger”, siger Sara Maria og forklarer, at har man behov for indkøb af en fysisk bog, så er det ikke udelukket. 

“Det er ikke enten-eller. Det er både-og, hvilket yderligere har skærpet lærernes frihed til at træffe et valg afhængig af, hvordan det passer i sammenhængen”, pointerer Sara Maria Brygger.

Et tilgængeligt materiale

Det er Sara Maria Bryggers indtryk, at også elevernes arbejde bliver mere tilgængeligt, når de har adgang til iBiblioteket.

“Alene det at bogen altid er i tasken er ret skønt”, siger hun og fortsætter:

“Det, at eleverne kan overstrege, skrive noter, få teksten læst højt plus mange andre funktioner, hvor eleverne kan interagere med det digitale materiale, synes jeg, er super fedt. Det stemmer rigtig godt overens med vores introforløb, hvor vores læsevejledere netop sætter skarpt fokus på aktiv læsning.”

Digital didaktik

I opstartsperioden efter at Birkerød Gymnasium fik iBibliotek, blev der afsat en halv dag til workshops om digital didaktik. Fra Systime kom et hold af projektledere, én fra hver faggruppe, for at præsentere alle funktionaliteterne, de generelle som de fagspecifikke. 

“Det var en dag, der klædte os utrolig godt på, og hvor vi fik styr på alt det, vi havde behov for at vide”, siger Sara Maria Brygger og fortæller, at det også var startskud til samtaler om aktiv læsning af digitale læremidler.

“Det er en samtale og en erfaringsudveksling, som skal fortsætte. Og når vi starter nye 1. g’ere op, skal vi, når de får læsevejledning, videregive tips og idéer til, hvordan man læser digitale tekster på en aktiv og dyb måde og ved hjælp af iBøgernes forskellige funktioner”, slutter Sara Maria Brygger og glæder sig til, at netop de funktioner bliver forbedret i det nye iBogsdesign, der bliver indført hen over sommerferien.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 07. juni 2022